Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

GYÁSZHÍR

Dagmar Mária Anoca költő, irodalomtörténész, pedagógus 2022. augusztus 15-én életének 70. évében elhunyt.

Vegyes nemzetiségű családban született Nagylakon, édesapja román, édesanyja szlovák volt. A Pozsonyi Komenský Egyetemen 1975-ben szerzett szlovák-román szakos középiskolai tanári  diplomát, majd hazatérve szülőhelyén tanított több évig. A kilencvenes évek elején meghívták a Bukaresti Egyetemre, ahol 2016. évi nyugdíjba vonulásáig szlovák irodalmat oktatott. Tehetsége és  alkotókészsége már az egyetemi évek alatt megmutatkozott (verseket írt, zongorázott, festett és filmet forgatott hallgatótársairól).

Tudományos kutatásainak fókuszában az alföldi (magyarországi,  romániai, szerbiai) szlovák, különösen romániai szlovák irodalom állt. Ebből a témakörből ismertette kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon, irodalomtudományi és nyelvészeti  egyetemi tankönyveket írt, folyóiratot szerkesztett.
A Barátság folyóirat is szerzői közt tisztelhette.

Több monográfia szerzője, melyek közül talán legnagyobb jelentőségű a Slovenská literatúra v  Rumunsku (A romániai szlovák irodalom) című könyve. Ebben a művében az alföldi szlovák irodalomtörténészek közül elsőként vállalkozott arra a nagyszabású irodalomtörténeti munkára, amely  során a romániai szlovák irodalom bemutatása mellett az alföldi szlovák irodalom egészére vonatkozó elméleti alapvetéseket is tett , valamint meghatározta e tudományág szakterminológiáját.  Nyugdíjba vonulása után Nagylakon élt.

Nyugodjon békében!

Dagmar

...megosztás