Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Magunkról

A Barátság folyóiratról

A Barátság című, Magyarország népei kölcsönös megismerését szolgáló kulturális és közéleti folyóiratot civil kezdeményezésként 1994-ben alapította Ember Mária és Mayer Éva azzal a céllal, hogy Magyarországon, ahol jelentős kisebbség él együtt a többségi közösséggel, a kisebbség történelmére, hagyományaira, kultúrájára vonatkozó ismeretek közlésével elősegítsék a különböző népcsoportok közötti megértést, elfogadást.

A lap Magyarország egyetlen olyan folyóirata, amely valamennyi kisebbség jelentősebb ünnepeiről, rendezvényeiről beszámol, válogatást közöl a képzőművészeti és irodalmi alkotásokból. Ugyanakkor a kisebbségeket érintő jogszabályok, rendelkezések közlése kapcsán megszólaltat politikusokat, köztisztviselőket és kisebbségi szakembereket is. A folyóirat a magyarországi kisebbségekhez éppúgy, mint a többségi közösséghez és a határon túli magyarokhoz is eljut, hozzájárulva ezzel az Európai Unió multi-kulturális neveléssel kapcsolatos ajánlásához, mely szerint “elfogadni, szeretni csak azt lehet, amit ismerünk”.

A Barátság arra szerveződött, hogy megismertesse egymással a különböző nemzetiségeket, és a kisebbségekről szóljon a többségieknek. A Barátság márkanév, egy európai uniós színvonalú kisebbségi újság, alkotóműhely. A szerkesztőség 1995-ben Nyitott Társadalom Alapítvány Soknemzetiségű Társadalom díjat, 2003-ban Kisebbségekért díjat nyert.

A Barátság civil kezdeményezés eredménye, pályázatokon elnyert támogatásokból jelenik meg, évente hatszor.

Állandó rovataink: Közös Európánk, XXI. század, Az ombudsman aktáiból, Könyv, Kiállítás, Színház, Betekintő, Kitekintő, Házaink tája.

A Nemzetiségek.hu weboldalról

A nemzetiségek.hu weboldal fő célja, hogy:

  1. a Barátság nyomtatott tartalmát az internet segítségével gyorsan, távolságokat áthidalva elérhetővé tegye;
  2. a Repertórium-adatbázisa segítségével, több szempontú keresést lehetővé téve, a Barátságban régebben megjelent anyagokról tájékoztasson;
  3. a Hasznos címek kereshető adatbázisa kiépítésével, gondozásával praktikus címgyűjteményt biztosítson;
  4. a lapok megjelenése közötti időszak nemzetiségi vonatkozású eseményeiről hírt adjon.
...megosztás