Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Impresszum

A Barátság folyóirat kiadója az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége

Elnök: Hollerné Racskó Erzsébet

Szerkesztőség:
1519 Budapest, Pf. 452.
Telefon/fax: 06-1-203-2858
E-mail: baratsagujsag@gmail.com

Felelős szerkesztő: Mayer Éva
Olvasószerkesztő: Hegedűs Sándor
Művészeti szerkesztő: Szélpál Éva
Webszerkesztő: Boros Árpád

Kiadó:
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége (Székhely: 1114 Budapest Fadrusz utca 11/a )
A kiadásért felel:
Hollerné Racskó Erzsébet elnök

Nyomdai munkálatok: Croatica Kht.
Ügyvezető igazgató: Horváth Csaba

Előfizethető az Országos Önkormányzatok Szövetsége Barátság alszámláján:
OTP Bank 11743057-26413457
Előfizetési díj: 1 évre 2160 Ft.
Példányonkénti ár: 300 Ft.
ISSN: 1218-0149
Terjeszti az ONÖSZ és a Lapker ZRt.

...megosztás