Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Impresszum

A Barátság folyóirat kiadója a Filantróp Társaság Barátság Egyesülete.

Szerkesztőség:
1519 Budapest, Pf. 452.
Telefon/fax: 06-1-203-2858
E-mail: eva.mayer@nemzetisegek.hu

Felelős szerkesztő: Mayer Éva
Olvasószerkesztő: Hegedűs Sándor
Művészeti szerkesztő: Szélpál Éva
Webszerkesztő: Kovács Attila

Nyomdai munkálatok: Croatica Kht.
Ügyvezető igazgató: Horváth Csaba

Előfizethető a Filantróp Társaság Barátság Szerkesztősége csekkszámláján:
OTP, 1171103420813402
1111 Budapest, Karinthy F. u. 14.
Előfizetési díj: 1 évre 2160 Ft.
Példányonkénti ár: 300 Ft.
ISSN: 1218-0149
Terjeszti a Szerkesztőség és a Lapker Rt.

...megosztás