Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

HATÁROK NÉLKÜL

Nagyölved Község Önkormányzata és Pilisszentkereszt Község Önkormányzata pályázati támogatásban részesültek az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, Kisprojekt Alapjától a PT4 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése című prioritási tengelyen belül.

A projekt teljes költségvetése 44.789,40 Euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 39.070,99 Euró.
A projekt célja olyan együttműködés kialakítása és magasabb szintre emelése, amely segíti a két önkormányzat és a helyi iskolai intézmények közötti munkát.
Nagyölved község több mint 20 éves testvértelepülési viszonyt ápol Pilisszentkereszt községgel. A két település jellegzetessége, hogy a lakosság nagy része az ország kisebbségi nyelvét használja. Míg Nagyölveden a lakosság nagyobb része magyar nemzetiségű, Pilisszentkereszten a lakosság nagyobb része szlovák nemzetiségű. A két község lakossága a kisebbségek előnyeit és hátrányait használja ki hagyományaik megőrzésére.

2020 februárjában kezdődött el a projekt megvalósítása és a fennálló járványhelyzet miatt csak 2021. szeptember végén lesz.
A projekt keretében a községek oktatási intézményei két szakmai konferencia keretén belül vitatják meg a kisebbségi oktatás problémáit és lehetőségeit. A konferenciák egyik témája az ország nyelvének, mint idegen nyelv oktatásának a módja. Nagyölveden a rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. A szeptember 15-i pilisszentkereszti konferenciára is nagyon sokan jelentkeztek mindkét országból, pedagógusok, oktatási szakemberek egyaránt.
A projekt további aktivitásai közé tartozik a két község képviselő testületeinek találkozója. A testületi tagok workshop keretében vitatják meg az önkormányzatok problémáit, valamint további fejlesztéseket terveznek az együttműködés terén.

A projektben már megvalósultak kulturális és gasztronómiai rendezvények (disznóvágás, falunap), fesztivál (Klastromfeszt), kiállítás és alkotótábor is, amelyek a helyi hagyományok megőrzését helyezték előtérbe. A projekt keretében megvalósuló rendezvényeken mindkét községben lehetőség volt a szlovák és magyar folklór bemutatására, a helyi kistermelők termékeinek bemutatására, kóstolására is.
A rendezvények lehetőséget adnak családi barátságok kialakulására a két település lakossága között, valamint civil szervezetek együttműködésére.
A projekt aktivitásairól összefoglaló film készül.
A projekt célja a két község és régióik együttműködését fejleszteni kulturális és szakmai szinten évente legalább 7 közös rendezvénnyel.

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

4.1-032 PSZK – Sajtóközlemény

...megosztás