Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Koronaválság-üzemmódban

Koronaválság-üzemmódban: hogyan kezeli az MNOÖ, valamint annak intézményei és vállalkozásai a kialakult helyzetet?

MNOÖ kabinetje

Azért mi tovább dolgozunk

 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kabinetje március 29-én online-meeting keretében tárgyalt az aktuális teendőkről, valamint a következő napokra, hetekre és hónapokra tervezett intézkedésekről.

 – Amennyire azt a veszélyhelyzet engedi, mi továbbra is tesszük a dolgunkat – foglalta össze a koronaválság miatti rendkívüli üzemmódban működő MNOÖ tevékenységét Englenderné Hock Ibolya. Az országos német önkormányzat elnöke elmondta, a kabinet mindenekelőtt az MNOÖ intézményeinek átmeneti működéséről egyeztetett.

Pályázati ügyeket is tárgyalt a kabinet: Az elnök asszony elmondta, a Német Szövetségi Belügyminisztérium által támogatott tavalyi projektek elszámolása zökkenőmentesen zajlik, ám a pillanatnyi állás szerint egyelőre kizárólag beszerzéseket célzó BMI-s pályázati lehetőségek nyílnak meg. A Bethlen Gábor Alapkezelő április 15-re tűzte ki a települési német önkormányzatok 2020. évi feladatalapú támogatásainak elbírálási határidejét, de valamennyi, az alapkezelő által finanszírozott projekt megvalósítása értelemszerűen a járványhelyzettől függ majd.

Az MNOÖ kénytelen volt több országos rendezvényét – így a német tanösvény április 25-re tervezett átadóünnepségét, a szavalóverseny döntőjét, valamint a német színjátszócsoportok találkozóját – elnapolni. A borversenyre idén nem kerül sor. Englenderné Hock Ibolya elnök elmondta, arról, hogy a közgyűlés soron következő, május 23-i ülését milyen formában tartják majd meg, hamarosan döntenek.

A Német Nemzetiségi Gimnázium közleménye

DNG

Digitális élet a DNG-ben – két ttel az átállás után

 Tanulóink március 16-a óta nem léphetnek az iskola területére. Megkezdődött a digitális oktatás, a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium gyorsan alkalmazkodott az új körülményekhez.

 Március 13-án, pénteken felszólítottuk tanulóinkat, hogy tanszereiket vigyék haza, és nevelőtestületünk munkacsoportot alakított, amely a digitális oktatásra való átállást készítette elő.

 A tvégén a munkacsoport kidolgozta a szükséges munkafolyamatokat, majd tfőn tanári értekezlet keretében véglegesítettük a terveket.

 A március 16-án megtartott tanári értekezlet határozott egy egységes, átlátható és mindenekelőtt elérhető felületről, melyen az oktatást bonyolítani kívántuk. Választásunk a Google Classroom-ra esett, melyen keresztül tanáraink minden szükséges információt és tananyagot meg tudnak osztani a tanulóinkkal. Minden osztály saját csoportban, digitális osztályteremben folytatja a tanulást. Az online-tanórák megtartása a Zoom nevű felületen zajlik. A zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében minden tanulónk saját Google fiókot hozott létre, és március 18-án 18.00 óráig mindenki bejelentkezett a saját csoportjába.

 Tanulóink teljesítményét továbbra is érdemjegyekkel értékeljük, melyek beszámítanak az év végi jegybe, illetve továbbra is bekerülnek az e-naplóba.

 A pedagógusaink az általuk megadott időpontokban elérhetők (kérdések, kérések magyarázatok stb. esetén). Igény esetén az iskolapszichológus is rendelkezésre áll. Neki köszönhetően folyamatosan információs anyagokat és tippeket teszünk közzé a DNG honlapján, melyek segítségével tanulóink könnyebben eligazodhatnak a jelenlegi új helyzetben.

 Jó látni, hogy a tanárok és a diákok is aktívan és motiváltan dolgoznak. Az együttműködés és a digitális oktatás működésének érdekében már március 17-én ismertettünk és közzétettünk egy viselkedési útmutatót.

 Az átállás óta szerzett tapasztalataink az iskolában folyatott digitális oktatás irányvonalainak összeállítását tették lehetővé, ezt az információs anyagot március 27-én juttattuk el a tanulóknak, szülőknek és tanárainknak.

Mindennemű információközlés során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minél több csatornán érjük el címzettjeinket, például az e-naplón keresztül, az iskolai honlapon és a tanári levelezőlistán is.

 A Budapest XX. kerületi önkormányzat kérésének megfelelően tanulóink március 20-ig minden személyes tárgyukkal együtt elhagyták a kollégiumot. A kollégium a XX. kerületben lévő Jahn Ferenc Kórház ápolószemélyzetének szálláshelyeként működik jelenleg.

 Az elkövetkezendő időszak mindannyiunkat kihívás elé állít, melyet közösen együttműködve, pozitív hozzáállással le fogunk tudni győzni.

A Friedrich Schiller Gimnázium közleménye

Fridrich Schiller Gimn.

Amikor össze kell fognunk…

 

A pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumban 2020. március 16-ával új élet kezdődött. Az iskola – a tanárok gyors reagálásának köszönhetően – hamar átállt a digitális oktatásra. Az új oktatást a Google Classroom és a Discord felülete biztosítja, ahol a diákok és tanárok együtt, egymástól tanulva fedezik fel az új oktatási forma előnyeit. Példaértékű segítőkészség, nyitottság, türelem, fegyelem és felelősségtudat uralja az új „osztálytermeket“. Az elmúlt napokban megtanultuk értékelni az internet kínálta lehetőségeket.

Március 16-án, hétfőn a nevelőtestület tájékoztató értekezleten vett részt, majd workshopokban sajátította el az új rendszer alapjait. Szerdától, március 18-tól életbe lépett az órarenden alapuló digitális oktatás.

A visszajelzések alapján az iskola közössége rugalmasan átállt az új oktatási formára, a diákok és a tanárok is jól veszik az akadályokat. A néha felmerülő technikai problémák ellenére a diákok felelősségteljesen vesznek részt az online tanórákon, időre visszaküldik a kiadott feladataikat.

De ezekben a napokban kiderült, hogy az iskola mégiscsak jó hely! A tanulók szívesen járnának inkább iskolába, hallgatnák a tantermekben a tanári magyarázatokat, találkoznának osztálytársaikkal, mint sem hogy az egész napjukat a számítógép előtt töltsék. Hiányolják az emberi kapcsolatokat, a közös élményeket, hiszen április végéig számos iskola által szervezett programot kellett visszamondani, pl. a múzeumi napot (márc. 13.), a diákcsere programot (márc. 19.26.), elmarad a fogadóóra (ápr. 7.), az iskolai házibajnokságok, az MNOÖ-iskolák közötti sportvetélkedő, a papírgyűjtés, az osztálykirándulások, és az április 30-ra tervezett ballagás is.  

Elmaradnak az egyéb szervezésű megyei, ill. országos versenyek, rendezvények, valamint a kéthetes nyári nyelvtanulási program is, éppúgy, mint a március-áprilisra kijelölt pedagógusminősítések.

A végzős évfolyamot pedig egy kérdés foglalkoztatja leginkább: mi lesz az érettségivel?

Ennek ellenére bízunk abban, hogy összefogással sikeres tanévet zárunk.

A Koch Valéria Iskolaközpont közleménye

Koch Valéria Iskközp.

2020. március 17-e:

 

Március 16-ától kezdve – a március 14-én közzétett minisztériumi rendelkezéseknek megfelelően – a Koch Valéria Iskolaközpont részeként működő általános iskola, gimnázium és kollégium, valamint a két óvoda egyike is bezárt a koronavírus terjedésének lassítása érdekében. A másik óvodában, illetve az iskolában jelenleg 6-7 gyermekre felügyelünk. Az iskolai menza pedig 60 fő számára biztosít étkezést.

 A nevelőtestület nagy része jelenleg távolról dolgozik, digitális oktatást biztosítva. A tanulók március 16-tól folyamatosan kapják a tananyagot, és már online órákra is sor kerül. Tanáraink az utóbbi napokban nagyon motiváltan kezdtek hozzá a távoktatás megszervezéséhez, biztosítva ezzel a minél zökkenőmentesebb átállást. Több kolléga ajánlotta fel a segítségét az online felületek használatához, és támogatta abban a munkatársait.

Ebből a rendkívüli helyzetből igyekszünk a legjobbat kihozni: mindenkit (tanárokat, tanulókat, szülőket) korrekten tájékoztatunk, támogatjuk és kölcsönösen segítjük egymást. Feltérképezzük az olyan online felületeket és csatornákat, amelyeken keresztül a tanulóinkkal való kapcsolattatás, valamint az oktatási anyagok cseréje viszonylag egyszerűen és hatékonyan tud működni. Nagyon fontos, hogy a tanulóknak továbbra is legyen szabályozott napirendje, hogy hasznosan töltsék az idejüket és jól osszák be a feladataikat. Igyekszünk megfelelő mennyiségű tananyaggal ellátni őket, hogy fejlesszük, valamint felkészítsük őket az előttük álló vizsgákra. Emellett természetesen fontos, hogy továbbra is örömet okozzon nekik a tanulás.

 

2020. április 1-je:

 

A Koch Valéria Iskolaközpont immáron három hete zárva tart. Azóta a tanárok és a tanulók az interneten keresztül tartanak kapcsolatot, ugyanúgy, ahogy a barátokkal, nagyszülőkkel és unokákkal is, sőt, némely családban (például ahol a szülők orvosok) még a szülők és gyermekeik közt is ez a médium jelenti most a kommunikációt.

Diákjaink új kihívások elé néznek: Hatékony napirendet kell kialakítaniuk maguknak, és azt be is kell tartaniuk, a különböző felületekre érkező feladatokat pedig rendszerezniük kell. Az érettségi vizsgák, az előrehozott érettségik és a DSD I nyelvvizsgák még vissza vannak, bár még bizonytalan azok konkrét időpontja, mint ahogy a módszer is, ahogyan lebonyolíthatók lesznek. A tanulók már érzik a barátaik hiányát, és ezt még az is tetézi, hogy otthon kell maradniuk.

Oktatóink beszámolóiból tudjuk, hogy a diákjaink a feladatok megoldásával különbözőféleképpen birkóznak meg: némelyeknek gyorsabban megy a tananyag elsajátítása, és úgy látják, az online oktatás hatékonyabb, így több szabadidejük marad más tevékenységekre is; másoknak viszont az idejük beosztása nehézséget okoz, vagy épp hiányzik nekik a tanárok magyarázata, emiatt pedig több idejükbe telik a feladatok megoldása.

A visszajelzések alapján azonban a többségnek sikerült elfogadhatóan alkalmazkodnia az új helyzethez és a kihívásokhoz. Örömmel látjuk, hogy a kapcsolattartási felületek használatának, valamint az online oktatás kezdeti nehézségeit sikerült leküzdenünk. A nálunk használt kommunikációs csatornák sokszínűsége miatt (facebook, goggle, classroom, redmenta, skyp, e-mail, messenger) ez nem is olyan egyszerű, ám ez egyrészt tanulóink eltérő életkora miatt szükséges, hosszú távon pedig növeli oktatási központunk innovációs lehetőségét.

A tanulók többsége időben visszaküldi a feladatokat, és igyekszik tartani a határidőket. Kezdetben problémák adódtak a tanórák anyagának és a házi feladatok mennyisége miatt, valamint a leadási határidőkkel kapcsolatban. Ezek egyre inkább a reálishoz közelítenek, és reméljük, hogy a tanulókat nem terheli túl, de nem is jelent túl kevés kihívást számukra.

Igyekszünk motiválni a diákokat, hogy az új oktatási forma előnyeit lássák: új módszerek, hatékonyabb tanítás, az informatika és kommunikációs technika terén növekvő kompetencia és nem utolsó sorban nagyobb önállóság. Folyamatosan bátorítjuk őket, hogy bármikor forduljanak tanáraikhoz kérdéseikkel. Támogatást kapnak az iskolapszichológustól és szociális munkatárstól, akik praktikus tanácsokkal látják el őket.

A szülők számára is kihívást jelent ez a helyzet, hiszen nemcsak dolgozniuk kell, hanem tanulniuk is a gyerekükkel, az alsó tagozatosakkal mindenképpen. Több saját kisgyerek mellett online-oktatás – erről mesélhetnének tanárnőink, akik egyszerre állnak helyt a szülői és pedagógusi szerepükben.

Húsvétig van még néhány tanítási nap, aztán jön a jól megérdemelt pihenés. Új “húsvéti szokásokat” kell kitalálnunk, vagy a régieket alkalmazni erre a rendkívüli helyzetre – buzgó pedagógusaink már ellátták anyaggal ehhez az érdekelteket :).

Továbbra is a legfontosabb: maradj otthon, ezzel segíts!

 

Ágnes Amrein-Pesti, intézményvezető és Ágnes Hertrich, iskolaigazgató

...megosztás