Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

24. országos gála a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, kitüntetések átadása

web1

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2020. január 12.

 

Englenderné Hock Ibolya: „Az a legfontosabb, hogy összetartsunk”

24. országos gála a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján

Immár 24. alkalommal került sor a Magyarországi Német Önkormányzatok Napjára, melyet minden évben január második szombatján – az első ízben 1994 decemberében megválasztott kisebbségi önkormányzatok megalakulásának évfordulóján – ünnepelünk. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) ez alkalomból 2020. január 11-én a pécsi Kodály Központban gálaműsort rendezett.

Az ország különböző szegleteiből érkezett vendégeket az MNOÖ elnöke köszöntötte. – 25 esztendeje annak, hogy Magyarországon megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok. Annak idején nagy reményekkel tekintettünk a politikai és kulturális autonómiánk kibontakozása elébe – hangsúlyozta beszédében Englenderné Hock Ibolya. – A 24 évvel ezelőtt megrendezett első gálaműsorunk legújabb kori történetünk egyik érzelmi csúcspontja volt, amellyel ország-világ számára azt üzentük, tovább szeretnénk létezni. Az önkormányzati rendszer kétségkívül erősítette a jelenlétünket és lendületet adott a tevékenységünknek.

Az MNOÖ elnöke köszöntőbeszédében utalt a tavalyi nemzetiségi önkormányzati választások eredményeire, majd összefoglalta az MNOÖ 2020-ra kitűzött céljait: – Még több segítséget szeretnénk adni a települési német önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, folytatjuk a pedagógus-ösztöndíj programunkat, az oktatási területen pedig új tantervek készülnek. Azt tervezzük, hogy még intenzívebben támogatjuk az ifjúsági munkát, az egyesületeink, kultúrcsoportjaink pedig továbbra is számíthatnak a segítségünkre. Lehetséges, hogy nem minden tervünk valósul majd meg, vagy hogy az erőfeszítéseink ellenére néha-néha kudarcot vallunk, ám azt gondolom, az a legfontosabb, hogy összetartsunk, hogy mindenkiben értékeljük a tenni akarást, és mindnyájan ennek szellemében dolgozzunk.

– Az efféle ünnepségek a munkám legkellemesebb részét képezik – kezdte ünnepi beszédét Ausztria magyarországi nagykövete. Elisabeth Ellison-Kramer a legfrissebb gazdasági mutatók tükrében kiemelte, az osztrák-magyar kétoldalú kapcsolatok kedvezőek, főként a kereskedelem, a turizmus, valamint a kultúra és a politika területén. Beszédét a kisebbségek védelmének fontosságával folytatta: – A kisebbségek a maguk kultúrájával az egész társadalom kultúráját gazdagítják, az adott népet nyitottabbá, toleránsabbá, színesebbé teszik. A Magyarországon élő német népcsoport tagjai – költők, polgárok, iparosok, értelmiségiek, földművesek – az államalapítás óta jelentős hatással voltak az ország történelmére, kultúrájára. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ezen örökség továbbvitelében települési önkormányzatok, egyesületek, kulturális csoportok százainak ernyőszervezeteként rendkívül fontos szerepet játszik. E helyütt köszönöm meg a színvonalas munkát és a kimondottan jó együttműködést. Az Önök munkája Magyarország kulturális sokszínűsége tekintetében hihetetlen jelentőségű!

A magyarországi német közösség Európa német kisebbségei számára megbízható és számottevő partner – hangsúlyozta beszédében az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának (FUEN) elnöke. Vincze Loránt elmondta, hogy az MNOÖ egykori elnöke, Heinek Ottó rendkívül sokat tett azért, hogy a FUEN-en belül létrejöhetett a Német Kisebbségek Munkacsoportja. Utalt arra, hogy hazánkban példaértékű a nemzetiségek helyzete, majd kiemelte, fontos, hogy e népcsoportok megőrizzék, ápolják önazonosság-tudatukat: – Az egyént elsősorban az anyanyelve, az anyanyelvű kultúrája határozza meg, az a szellemi közösség, amelynek része. E mellett megfér a többi identitása. Nem is lehet rangsorolni az identitásokat, hiszen a többes identitás senkitől semmit nem vesz el, nem hoz létre meghasonulást, hanem sokkal inkább gazdagítja, erősíti az egyént, a közösséget, a régiót és az egész országot.

A gálán az idei évben tizenhetedik alkalommal vehették át magyarországi német középiskolás, illetve friss diplomás fiatalok a Koch Valéria Díjat kiemelkedő iskolai teljesítményük és a nemzetiségi területen végzett munkájuk alapján, illetve német nemzetiségi témában megírt kiváló diplomamunkájukért. A díjat a veszprémi Cziráki Bálint (a Lovassy László Gimnázium tanulója), a csátaljai Hedrich Natália (a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tanulója), a dunaharaszti Kreisz Gréta (a budapesti Kossuth Lajos Gimnázium tanulója), valamint az újbaroki Nagy Viktória (az Eötvös Loránd Tudományegyetem végzett hallgatója) kapta.

Az országos német önkormányzat most először adományozta két fiatal tudósnak az MNOÖ 2018-ban elhunyt elnökéről elnevezett Heinek Ottó Díjat: Dr. Bechtel Helmut Hermannak, aki az idegennek mint motívumnak a jelenkori magyarországi német irodalomban való megjelenéseit kutatja, valamint dr. Márkus Beátának, aki a magyarországi német civil lakosság 1944-1945-ben a Szovjetunióba való deportálásáról készítette disszertációját.

A gálaműsor keretében adták át a Magyarországi Németségért Arany Dísztűt, a német nemzetiség legmagasabb kitüntetését. Az idei év díjazottjai:

Horváth Etele, a magyarországi német néptáncmozgalom meghatározó alakja, aki a Baranya megyei Véménd német nemzetiségi hagyományainak és népviseletének ápolása, valamint a faluközösség építése-összetartása érdekében csaknem fél évszázada vállal áldozatos munkát. Horváth Etele 1973-ban alapított a faluban gyermek- és felnőttcsoportból álló német táncegyüttest, amelyet mind a mai napig ő vezet, és amelynek rendkívüli színvonaláról megszámlálhatatlanul sok fellépés és kitüntetés tanúskodik. A csapat egykori és jelenlegi tagjai a német nemzetiségi hagyományok tudatos és elkötelezett ápolóivá váltak, erős magyarországi német identitásukat gyermekeikre-unokáikra is átörökítették. Horváth Etele 30 éven át vezette a település kulturális központjaként szolgáló faluházat, emellett a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa Táncszekciójának elnökségi tagja.

Láng Ferencné, a hazai német óvodapedagógia kiemelkedő egyénisége. 25 évig szülőfalujában, Dunabogdányban dolgozott óvónőként, eközben szakfelügyelőként patronálta a Pest, Nógrád és Békés megyei, valamint a fővárosi német nemzetiségi óvodákat, továbbá az Országos Pedagógiai Intézet német referenseként a magyar és osztrák óvodák közti kapcsolatokat, az intézet szaktanácsadójaként pedig a Pest megyei német nemzetiségi óvodákat támogatta. 1990-től három évig vezetett egy magyarországi német magánóvodát, majd a közép-magyarországi és budapesti oktatási körzet szakfelügyelőjeként és oktatásügyi főtanácsosként felelt a német mint nemzetiségi nyelv oktatásáért. Ezt követően nyugdíjazásáig az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda munkatársaként a német óvodapedagógia ügyéért dolgozott. A részben általa megalapított, magyarországi német óvodákat és iskolákat támogató egyesület segítségével pedagógusok munkáját segíti információkkal, továbbképzésekkel, tanulmányutakkal.

Dr. Tóth Ágnes történész, egyetemi oktató, az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa, a Pécsi Tudományegyetem Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszékének vezetője. Akasztóról származik, magyar–történelem szakon végzett Szegeden, majd a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban dolgozott – egy idő után annak vezetőjeként. Ez idő tájt kezdett el foglalkozni az észak-bácskai falvak XX. századi történetével, majd kezdte el kutatni a németek elűzetését, annak területi különbségeit. Szakterülete többek között a magyarországi németek legújabb kori története. E témában írt kötetei (Telepítések Magyarországon 1945–1948 között; Pártállam és nemzetiségek; Hazatértek; Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez 1944-1953) fordulópontjai a téma feltárásának. Legfontosabb kutatási területei: Magyarország és Kelet-Közép-Európa XX. századi történetén belül különösen a régió nemzetiségei; a magyarországi nemzeti-etnikai kisebbségek a XXI. században; az 1956-os forradalom – elsősorban Bács-Kiskun megyei – eseményei.

Immár hagyomány, hogy a gálaműsor közreműködői a legszínvonalasabb német nemzetiségi együttesek, illetve kulturális fesztiválokon elismerést szerzett kultúrcsoportok közül kerülnek ki. Az idei fellépők: a Total Brass Együttes, nyelvjárási történeteket előadó tanulók (Koczor Emma, Gerner Hannes, Tallér Nikolett, Megyesi Renáta), a Koch Valéria Ifjúsági Kórus, a Solymári Gyermektánccsoport, a Vecsési Ifjúsági Fúvószenekar, a Magyarországi Német Színház társulata, a Blumenstrauß Kórus, az Alte Kameraden Zenekar, a Fünfkirchen-Leőwey Táncegyüttes és a Ritter Zenekar.

 

LdU Presse

 

A fotókat Máy Péter készítette

Otto-Heinek-díjas dr. Bechteldr. Bechtel Helmut Hermann, Heinek Ottó-díjas
Koch Valéria-díjasokKoch Valéria-díjasok: Cziráki Bálint, Hedrich Natália, Kreisz Gréta, Nagy Viktória
Otto-Heinek-díjas dr Márkus dr. Márkus Beáta, Heinek Ottó-díjas
Arany Dísztű díjasok
Magyarországi Németségért Arany Dísztű díjasok: Horváth Etele, Láng Ferencné, dr. Tóth Ágnes
...megosztás