Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Feladatalapú támogatások

Megjelent  a  2019. évi feladatalapú pontszámai és a testületi ülések számairól szóló közlemény.

A link, ahol az anyag megtalálható:

Közlemény

A pontszámokkal kapcsolatosan a közzétételtől számított 15 napon belül tehet a helyi nemzetiségi önkormányzat észrevételt.

Az észrevételt elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

  1. Elektronikusan a nemzetiseg@bgazrt.hu címre megküldött levélhez csatolt észrevétel fényképhű, digitális másolatát (pdf fájl) fogadja be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
  2. Postai úton az észrevételt a következő címre kell küldeni:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzetiségi támogatások osztálya
1253 Budapest, Pf. 52

 

Buzál Attila
ügyvéd
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
1026 Budapest, Júlia u. 9.
Postacím: 1537 Budapest, Pf. 348
www.ldu.hu

...megosztás