Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Sajtóközlemény: Ülésezett a Németek Országos Önkormányzata

web1

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2019. február 26.

Magyarországi német vagy? Vállald most is!

Már az őszi választásokra készül az országos német önkormányzat

Az októberi nemzetiségi önkormányzati választásokra való felkészülés volt a központi témája a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata legutóbbi, február 22-e és 24-e között megrendezett, kihelyezett közgyűlésének. Az évről-évre más településen tartott ülés helyszínéül ezúttal a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont szolgált. A meghívottak között voltak – a korábbiakhoz hasonlóan ­– az MNOÖ közgyűlésének tagjai, az általa fenntartott intézmények vezetői, illetve a hivatal és a regionális irodák munkatársai, a megyei nemzetiségi önkormányzatok és megyei szövetségek képviselői, valamint az országos egyesületek vezetői.

A program első részében a közgyűlés ülésezett, amely meglepetéssel vette kezdetét: a január 27-én súlyos balesetet szenvedett Schubert Olívia, az MNOÖ elnöke skype-on köszöntötte a résztvevőket, megköszönve mindenkinek a sok jókívánságot és támogatást: – Ha már személyesen nem lehetek veletek, legalább ezúton szeretném jelezni nektek, hogy minden rendben van velem! Úgy döntöttem, hogy türelemmel kivárom, míg teljesen felépülök.

A magyarországi németek legmagasabb testülete elsőként az országos önkormányzat gazdasági ügyeit tárgyalta. Ezt követően a képviselők elfogadták azt az előterjesztést, amely szerint további négy oktatási intézmény – a bakonynánai óvoda, valamint a biatorbágyi, a mányi és a kimlei általános iskola – kerül az adott helyi német önkormányzat fenntartásába. Ez a határozat illeszkedik az MNOÖ által megfogalmazott stratégiai célhoz, miszerint létre kell hozni egy széleskörű, saját fenntartású nemzetiségi intézményhálózatot. Ez a több mint két évtizede elkezdődött folyamat a nemzetiségi törvényen alapszik, amely bizonyos feltételek megléte mellett – az MNOÖ egyetértésével – lehetővé teszi az intézmények átvételét. Jelenleg országszerte több mint 50 nevelési-oktatási intézményt tart fenn az országos, illetve települési német önkormányzat.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolák most újabb támogatási lehetőségnek örvendhetnek. Március 8-án megjelenik egy új pályázati kiírás: a Német Szövetségi Belügyminisztérium az országos német önkormányzaton keresztül támogatja majd az említett intézmények többfunkciós helyiségeinek felszerelését. A kezdeményezés célja az, hogy az iskolák korszerűbb körülmények közt és kibővített lehetőségek mellett szervezhessenek nyelvi továbbképzéséket, és valósíthassanak meg különféle nemzetiségspecifikus elképzeléseket.

A közgyűlés tájékoztatást kapott a bajai – a közgyűlés határozata alapján immár országossá nyilvánított – német nemzetiségi tanösvény jelenlegi készültségéről is. A tematikus útvonal a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja területén valósul meg, a még építés alatt álló országos betelepülési emlékmű körül. A tanösvény „A múltnak jövője van” mottót viseli majd, és az egész magyarországi németséget felöleli a tervezett fő gondolat, a „közösség” fogalma mentén: a különböző közösségi formáknak egy nemzetiség nyelvének, kultúrájának, identitásának megtartásában ugyanis közismerten meghatározó a szerepe. A tanösvény átadását 2019 őszére tervezik.

Ungarndeutsch. Steh‘ dazu!“ („Magyarországi német vagy. Vállald!”) – ezt a már ismert szlogent választási jelmondatként idén is megtartja az országos önkormányzat, hogy felhívja a választásra jogosultak figyelmét a nemzetiségi önkormányzati választásokra. Az erre irányuló tájékoztató kampány elindítását a következő hónapokra tervezik. Az MNOÖ elnökhelyettese, Waldmann-né Baudentisztl Éva felszólalásában ismertette a választásokat érintő alapvetéseket és az ide vonatkozó stratégiát: – Egységes listával indulunk a választásokon, azt az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége állítja. Az új közgyűlés várhatóan 47 tagú lesz. Azt szeretnénk, ha a majdani képviselők közt minél többféle terület szakemberei foglalnának helyet; emellett törekszünk arra is, hogy a tapasztalt tagok munkáját lehetőség szerint sok fiatal képviselő tegye teljessé.

Várhatóan október 13-án lesznek a választások – mondta Dr. Buzál Attila, az MNOÖ jogásza, aki a választások jogi hátterét mutatta be. – Minden olyan településen, ahol a legutóbbi népszámláláskor legalább 25-en német nemzetiséginek vallották magukat, elméletileg létesülhet német önkormányzat, amely vagy 3, vagy 5 tagból áll majd. A megyei önkormányzatok héttagúak lesznek, csakúgy, mint a fővárosi testület. Fontos tudni, hogy a nemzetiségi önkormányzati választásokon csakis az vehet részt, aki felvetette magát a német választói névjegyzékbe. A legutóbbi voksoláshoz képest pozitív változás, hogy egyazon szavazóhelyiségben adhatjuk le a voksunkat az önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati listákra, illetve jelöltekre.

A tanácskozás a választási előkészületekre vonatkozó konkrét feladatok és határidők megfogalmazásával ért véget.

Az MNOÖ kihelyezett ülését a Német Szövetségi Belügyminisztérium támogatta.

Teilnehmende_1 Teilnehmende_2 Vorstand Olivia_Schubert_online

...megosztás