Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Az új romaintegrációs stratégiának fel kell számolnia az európai roma közösségek nehézségeit

Az új romaintegrációs stratégiának fel kell számolnia az európai roma közösségek nehézségeit

Járóka Lívia sajtóközleménye

 

Az Európai Parlament plenárisa ma elfogadta a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 utáni uniós keretre vonatkozó állásfoglalását Strasbourgban. Az indítványt az EP fideszes alelnöke, Járóka Lívia kezdeményezte és öt képviselőcsoportot gyűjtött össze annak érdekében, hogy megerősítse a Bizottság és a Tanács felé irányuló üzenetet, amely egy jobb és igazságosabb roma stratégiát követel, a romák életszínvonalának javítása érdekében Európában.

A jelenlegi program (a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig) értékelése korlátozott hatékonyságot mutat, mivel a romák társadalmi, gazdasági és kulturális kirekesztése Európa-szerte folytatódik. A romákat hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokkal szembeni korrekciós intézkedések nem teszik lehetővé számukra az uniós polgárok jogainak gyakorlását, valamint az alapvető fejlesztési lehetőségek sem.

„A következő roma stratégiában új célokat kell kitűzni a romák környezetvédelmi szempontból fenntartható és digitális társadalomba való beilleszkedésére, valamint az oktatáshoz, a lakhatáshoz, a foglalkoztatáshoz és az egészségügyhöz való hozzáférés javítása érdekében” – hangsúlyozta Járóka Lívia.

A néppárti képviselő a programok jobb minőségi és mennyiségi ellenőrzését kéri, a befogadó tervezést a roma egyének és közösségek aktív részvételével, valamint kötelező országspecifikus célok meghatározását, amelyek különösen a foglalkoztatás terén hozhatnak eredményeket.

„A diszkrimináció megszüntetéséért folyó és a romák társadalmi-gazdasági kirekesztése elleni hosszú küzdelem csak az igazságszolgáltatáshoz és a munkaerőpiachoz való igazságos hozzáférésre koncentrálva nyerhető meg. Ez az állásfoglalás éppen a megfelelő időben érkezik, és azokat a pontokat helyezi a figyelem középpontjába a Bizottság és a tagállamok számára, amelyek elindítják a 2020 utáni EU-n belüli romaintegrációs stratégiáról szóló vitát, amely eredményeket hozhat” – hangsúlyozta a roma származású európai parlamenti képviselő.

 

Strasbourg, 2019. február 12.

További információ:
Járóka Lívia irodája: +33-3-881-77544
http://jaroka.fidesz-eu.hu/en/
http://fidesz-eu.hu/

...megosztás