Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Rundbrief der LdU / az MNOÖ hírlevele

f09997fe-2938-4745-ab56-56d35a7dd6fa-bbbff8d8-211b-44d0-a302-00dbe91e7d3e_region028655cc6-ffd0-43ad-8de7-55c526bee611-c14cc2b6-796e-47e3-ab93-d984e5e83fe3_region1imageBewerbung zur Besetzung der Arbeitsstelle “Hauptdirektor” des Ungarndeutschen Bildungszentrums

image

Die Gemeinnützige Stiftung für die Trägerschaft des Ungarndeutschen Bildungszentrums schreibt eine Bewerbung zur Besetzung der Arbeitsstelle Hauptdirektor (höhere Leitungsposition) des Ungarndeutschen Bildungszentrums (6500 Baja, Duna u. 33.) aus.

Rechtsverhältnis, Zeitraum: unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Anstellung: Vollzeitbeschäftigung.

Zeitdauer der Beauftragung auf Institutionsleitung: Der Auftrag auf Institutionsleitung bezieht sich auf den bestimmten Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 15. August 2024.

Ort der Arbeitsverrichtung: 6500 Baja, Duna u. 33.

Die zum Arbeitsbereich gehörenden bzw. mit der leitenden Position zusammenhängenden wesentlichen Aufgaben: Verrichtung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Institutionsleitung des Ungarndeutschen Bildungszentrums (Hauptdirektor, höhere Leitungsposition). Leitung, Organisation und Kontrolle der fachlichen und wirtschaftlichen Arbeit der Institution, Verrichtung der in den maßgebenden Rechtsvorschriften und den internen Regelungen bestimmten Aufgaben.

Belohnung und Zuwendungen: Laut Vereinbarung mit dem Arbeitgeber.
Bewerbungsbedingungen:

– Fachausbildung in der Masterstufe zur Belegung der Pädagogenstelle
– im Rahmen einer Pädagogenqualifizierungsprüfung erworbene Fachausbildung zur Institutionsleitung
– mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Arbeitsbereich Pädagoge
– unbefristete, vollzeitige Anstellung als Pädagoge in einer Erziehungs-und Bildungseinrichtung, oder gleichzeitig mit der Beauftragung die Annahme einer unbefristeten, vollzeitigen Anstellung als Pädagoge
– Sprachdiplom Deutsch Stufe C1, eine gute Beherrschung der Sprache, aktiver Sprachgebrauch
– ungarische Staatsbürgerschaft, Handlungsfähigkeit, unbestraftes Vorleben.

Die als Anhang der Bewerbung erforderlichen Dokumente, Bescheinigungen:
– Berufslaufbahn mit Foto
– Programm bez. der Institutionsleitung, Entwicklungspläne
– Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate)
– Kopien der Zeugnisse, Zertifikate der Schulausbildung, Fachausbildung
– Dokumente der Berufserfahrung
– Erklärung der Zustimmung zur Datenverwaltung und –übertragung im Zusammenhang mit dem    Bewerbungsverfahren.

Termin der Besetzung der Arbeitsstelle: Die Arbeitsstelle ist ab 1. Januar 2019 zu besetzen.
Einreichungsfrist der Bewerbung: 15. Oktober 2018

Weitere Informationen im Zusammenhang mit der Bewerbungsausschreibung: Sekretariat der Gemeinnützigen Stiftung, Tel.: 79/520-938.

Einreichung der Bewerbung:

– per Post, durch Zusendung der Bewerbung an die Adresse der Gemeinnützigen Stiftung des UBZ (6500 Baja, Duna u. 33.).

– Wir bitten auf den Umschlag die Benennung der Arbeitsstelle und den Hinweis auf die Bewerbung wie folgt aufzuschreiben: „Bewerbung um den Hauptdirektorenposten“.

Beurteilung der Bewerbung: Über die Beurteilung der Bewerbungen entscheidet der Stiftungsrat auf Vorlage des Vorsitzenden, laut Bestimmungen der Geschäftsordnung.

Beurteilungsfrist der Bewerbungen: 26. Oktober 2018.

Weitere Informationen bez. des Arbeitgebers und der Institution sind der Homepage kozalapitvany.mnamk.hu und mnamk.hu zu entnehmen.

28655cc6-ffd0-43ad-8de7-55c526bee611-4a0ae593-c2aa-435a-b54c-3a6544769416_region6

Pályázati felhívás a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja főigazgatói munkakörének betöltésére

image

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány pályázatot hirdet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33.) Főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege, időtartama: munkaviszony meghatározatlan időre.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 2019. január 1. napjától 2024. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre szól.

A munkavégzés helye: 6500 Baja, Duna u. 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja magasabb vezetői feladatok ellátása (főigazgató). Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabályokban, valamint az intézmény szabályzataiban meghatározott feladatok ellátása.

 Munkabér és juttatások: a munkáltatóval történő megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
– pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása
– legalább C1 típusú német nyelvvizsga, magas szintű aktív nyelvtudás
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
– nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Közalapítvány titkársága nyújt, a 79/520-938-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány címére történő megküldésével (6500 Baja, Duna u. 33.).

– Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és a pályázatra utalást a következő módon: „főigazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálásáról az elnök előterjesztésére a Közalapítvány Kuratóriuma dönt, a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A munkáltatóval és az intézménnyel kapcsolatban további információt a kozalapitvany.mnamk.hu , illetve a mnamk.hu honlapon szerezhet.

28655cc6-ffd0-43ad-8de7-55c526bee611-4a0ae593-c2aa-435a-b54c-3a6544769416_region6Facebook LdU/MNOÖ

YouTube LdU/MNOÖ

28655cc6-ffd0-43ad-8de7-55c526bee611-4a0ae593-c2aa-435a-b54c-3a6544769416_region6

...megosztás