Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Sajtóközlemény

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. február 19.
„Fontos, hogy azt érezzük, mindent beleadtunk a sikerért”

Gőzerővel készül az országgyűlési választásokra az országos német önkormányzat Február 17-én tanácskozott idén először a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése. A testület rekordszámú, 39 napirendi pontot tárgyalt: azok jelentős részét jogszabályi változások indokolták, de számos érdemi kérdésben is határozat született. A leghangsúlyosabb téma a küszöbön álló országgyűlési választások kérdése volt. Mint ismeretes, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata országos német nemzetiségi listát állít, célja az, hogy elérje a kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatszámot, és szószóló helyett képviselőt juttasson az országgyűlésbe.

A kulturális autonómia megteremtésének fontos eleme a német nemzetiségi oktatási rendszer folyamatos fejlesztése – vallja az országos német önkormányzat. Ezzel kapcsolatos témákból a közgyűlés aktuális ülésén sem volt hiány. Elhangzott, hogy 2018. januárjától – mindenekelőtt Ritter Imre parlamenti szószóló közbenjárásának köszönhetően – a pedagógusok nemzetiségi pótléka 50 százalékkal emelkedett. Emellett újabb elemmel bővült az amúgy is szerteágazó intézményrendszer: a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet a pécsi központja mellett Budapesten, a magyarországi németek Lendvay utcai központjában is nyitott irodát, ahol a jövőben oktatási és tanügy-igazgatási kérdésekben nyújt segítséget, mégpedig valamennyi nemzetiségnek, amely iskolákat-óvodákat vett át saját fenntartásba. Ez ügyben legnagyobb tapasztalata kétségkívül a magyarországi németeknek van, hiszen már jelenleg is mintegy félszáz oktatási intézményt működtet települési német önkormányzat. Ez a szám pedig a közeljövőben még tovább bővül: a közgyűlés egyetértését adta a tótvázsonyi óvoda és bölcsőde, a györkönyi óvoda és általános iskola, valamint a pusztavámi általános iskola fenntartói jogának átvételéhez.

A helyi német közösségek építését, kultúrájuk megőrzését célozza az a projekt, amelyet szintén a német belügyminisztérium támogat, és amelynek keretében helytörténeti kutatások és közösségi összefogás révén német nemzetiségi tanösvények létesülhetnek. Az MNOÖ február 23-án újabb három tematikus útvonal megalkotására ír ki pályázatot.

Támogatta a közgyűlés azt az elképzelést is, amely szerint egy Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja udvarán építendő, ún. ulmi dereglye legyen a német ősök Magyarországra településének központi emlékműve. A tervezett installáció pontos mása lesz azoknak az egykori vízi járműveknek, amelyeken a németek a 18. században a Dunán leereszkedve hazánkba települtek. A projekt gazdáinak elképzelése alapján az emlékmű kiváló helyszíne lesz különféle német tematikájú kiállításoknak és projekteknek, miközben a hazánkban élő németség iránt érdeklődőket gazdagon ellátja információval.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlési tagjai aláírásukkal támogatták az úgynevezett Minority SafePack-et. Az európai polgári kezdeményezés célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog és politika részei legyenek. A közgyűlés az aláírásgyűjtéshez való csatlakozásra biztatja a német nemzetiséghez tartozókat.

A közgyűlés ülésének napján formálisan is kezdetét vette a választási kampány, amelyet az MNOÖ a négy évvel ezelőttihez képest lényegesen szervezettebben folytat. A testület a német listát már az elmúlt év őszén elfogadta. Az MNOÖ mint jelölő szervezet február 19-én veheti át a Nemzeti Választási Bizottságtól a választói névjegyzéket és a lista állításához szükséges ajánlóíveket. Eközben már hónapok óta zajlanak országszerte azok a választási fórumok, amelyeken a listavezető Ritter Imre szószóló és Heinek Ottó, az országos német önkormányzat elnöke, valamint helyi, megyei és regionális német vezetők tájékoztatják a lakosságot a képviselői mandátum előnyeiről és a választás szabályairól. Jelenleg mintegy 22 ezren vetették fel magukat a német nemzetiségi választói névjegyzékbe a parlamenti választásokra kiterjedően. Az elmúlt hetekben dinamikusan növekedésnek indult ez a szám, a cél a 40 ezer regisztráció elérése.

– A regisztráció március 23-i zárásáig még minden fronton meg kell erőltetnünk magunkat. Fontos, hogy tudjuk és érezzük, mindent megtettünk a siker érdekében – hangsúlyozta Heinek Ottó. – Komoly támogatást kapunk a civil szervezeteinktől és intézményeinktől, de a munka oroszlánrészét a német önkormányzataink országos hálózata végzi. A közgyűlés támogatta azt a javaslatot, hogy a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatásánál 2019-től legyen szempont a regisztráció során tanúsított aktivitás is. Bár a szószólónk, Ritter Imre révén az elmúlt négy esztendőben figyelemre méltó eredményeket könyvelhettünk el, a hosszabb távú céljaink megvalósításához országgyűlési képviselőre van szükségünk. Egy képviselő törvények megalkotását vagy módosítását kezdeményezheti, számon kérheti a kormányt, felemelheti a szavát a számunkra fontos politikai kérdésekben. A képviselőnk független lesz, pártok felett áll majd, és csakis a népcsoportunk javát fogja szolgálni!

Fontos linkek:
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának hivatalos választási honlapja: www.wahl2018.hu
az MNOÖ választási programja: http://www.zentrum.hu/hu/2017/11/magyarorszagi-nemet-vagy-vallald-2/
a német lista képviselőjelöltjei: http://www.zentrum.hu/hu/2017/11/a-jeloltjeink/
a regisztrációról: http://www.zentrum.hu/hu/2017/11/a-regisztraciorol/
online regisztráció a német nemzetiségi névjegyzékbe: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml

 

3 1 2

...megosztás