Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Rundbrief der LdU (Oktober 2017) / az MNOÖ hírlevele (2017 október)

web1 web2

Das erklärte Ziel der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen liegt im Erhalt und der Förderung der Sprache, des geistigen Kulturerbes, der geschichtlichen Traditionen und der Identität der Ungarndeutschen.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fő célja a magyarországi németek nyelvének, a szellemi örökségének, a történelmi tradícióinak, identitásának megőrzése és támogatása.

web3

„Ungarndeutsch. Steh’ dazu!”
Vollversammlung der Landesselbstverwaltung verabschiedete Landesliste für Parlamentswahlen – Spitzenkandidat ist Emmerich Ritter
„Magyarországi német vagy. Vállald!”
Elfogadta parlamenti választási listáját az országos német önkormányzat közgyűlése – Ritter Imre a listavezető

web4 web5

Die nächstes Jahr fälligen Parlamentswahlen standen im Vordergrund der jüngsten Sitzung der Vollversammlung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. An seiner Beratung am 21. Oktober fasste das Gremium über die ungarndeutsche Landesliste einen Beschluss, wie auch über Kommunikationskanäle und –mittel, die zum Erringen der nötigen Zahl der Registration und der Wahlstimmen führen sollen. Die Vollversammlung akzeptierte darüber hinaus auch die Rücktrittserklärung eines ihrer Abgeordneten: Dr. Koloman Brenner entschied sich nach 22 Jahren Mitgliedschaft für die Partei „Jobbik“ als Kandidat anzutreten.

A jövő évi országgyűlési választások kerültek előtérbe a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének legutóbbi ülésén. Az október 21-i tanácskozásán döntött a testület arról, kiket jelöl a német nemzetiségi listára. Véglegesítette azokat a kommunikációs csatornákat és eszközöket is, amelyek segítségével a parlamentbe jutáshoz szükséges regisztrációs és szavazatszámot el szeretnék érni. A közgyűlés elfogadta továbbá egyik képviselőjének lemondását: dr. Brenner Koloman 22 évnyi tagság után úgy döntött, hogy egyéni képviselőjelöltként a Jobbik színeiben száll be a választási harcba.

weiter / tovább

web3

Die Deutsch-Ungarischen Kultur-und Bildungsvorhaben stehen für 2018/2019 fest
Megállapodtak a 2018/2019-re tervezett német-magyar kulturális és oktatási célkitűzésekről

web6

Am 24. und 25. Oktober traf sich die Ständige Unterkommission der Ungarisch-Deutschen Gemischten Kulturkommission zu ihrer 21. Sitzung im Ungarndeutschen Bildungszentrum Baja. Vertreter des Ministeriums für Humanessourcen (EMMI), der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und deutscher Institutionen (Botschaft, Goethe-Institut, DAAD, ifa Stuttgart, ZfA Bonn, Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern) stimmten sich hinsichtlich der seitens der genannten deutschen Institutionen in Zusammenarbeit mit der ungarndeutschen Minderheit für die Jahre 2018 und 2019 geplanten Kultur- und Bildungsvorhaben ab.

Október 24-én és 25-én tartotta a Magyar Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága 21. ülését a dél-magyarországi Baja városában, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának és a német intézmények (Német Nagykövetség, Goethe Intézet, DAAD, ifa Stuttgart, ZfA Bonn, Baden-Württemberg és Bajorország) képviselői megállapodtak azokról a kulturális és oktatási célkitűzésekről, amelyeket az említett német intézmények a magyarországi német kisebbségekkel közösen valósítanak meg 2018/2019-ben.

weiter / tovább

web3

Protestantische Gemeinden in Südostungarn
Protestáns közösségek Délkelet-Magyarországon

web7

Unter dem Titel „Protestantische Gemeinden in Südostungarn: Symposium anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation und des 70. Jahrestages des tschechoslowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausches” wurde am 13. Oktober eine Konferenz ausgetragen, Ort der Veranstaltung war der Festsaal des Rathauses von Mezőberény.Organisatoren der Tagung waren die Landesselbstverwaltung der Slowaken in Ungarn, die Stadt Mezőberény, der Stiftungslehrstuhl für Deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa der Universität Fünfkirchen, sowie die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen; gefördert wurde das Symposium vom Bundesministerium des Innern.

Protestáns közösségek Délkelet-Magyarországon: Szimpózium a reformáció 500., valamint a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából – e címet viselte az a rendezvény, amelyre október 13-án került sor Mezőberényben, a Városháza dísztermében.A konferencia az Országos Szlovák Önkormányzat, Mezőberény városa, a Pécsi Tudományegyetem BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszéke és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közös rendezvénye volt, amely a Német Szövetségi Belügyminisztérium támogatásával valósult meg.

weiter / tovább

web3

“Jugendliche motivieren, sich an der Vertretung der Interessen der Ungarndeutschen zu beteilihen”
Bald kommt es zur 3. Konferenz des LdU-Jugendausschusses

“Arra motiváljuk a fiatalokat, hogy ők is vegyék ki a részüket a magyarországi németek érdekképviseletéből”
Hamarosan sor kerül az MNOÖ Ifjúsági Bizottságának 3. konferenciájára

web8

Der Jugendausschuss der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen veranstaltet zwischen dem 3-5. November seine III. Jugendkonferenz, welche den aktivsten ungarndeutschen Jugendlichen eine perfekte Fortbildungs- und Netzwerkbildungsmöglichkeit im Thema Parlamentswahlen aus der Hinsicht der deutschen Minderheit bietet. Die LdU zählt bei der Vorbereitung auf die Parlamentswahlen mit der aktiven Mitarbeit der ungarndeutschen Jugend.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Ifjúsági Bizottsága november 3-a és 5-e között tartja meg III. Ifjúsági Konferenciáját, amely az aktív német fiatalok számára továbbképzési és kapcsolatépítési lehetőség a parlamenti választásokkal kapcsolatban. Az országgyűlési választásokra való felkészülés során az MNOÖ a magyarországi német fiatalok együttműködésére is számít.

weiter / tovább

web3

Studienreise von Lehrern aus Ungarn in Hermannstadt (Rumänien)

Magyarországi tanárok tanulmányútja a romániai Nagyszebenben

web9

18 Lehrer aus ungarndeutschen Schulen nahmen zwischen dem 5. und 8. Oktober 2017 bereits zum zweiten Mal an einer Studienreise auf Einladung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien teil, um Erfahrungen bezüglich des deutschen Sprachunterrichts zu sammeln bzw. auszutauschen. Die Lehrkräfte vertraten solche Schulen, wo der Träger entweder die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen oder die örtlichen deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen sind.

18 német nemzetiségi iskolában tanító pedagógus vett részt azon az október 5-e és 8-a között megrendezett tanulmányúton, amely a Romániai Németek Demokratikus Fórumának meghívására jöhetett létre. Az utazás célja a németoktatással kapcsolatos tapasztalatszerzés és –csere. A pedagógusok kizárólag olyan iskolákat képviseltek, amelyek fenntartója vagy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, vagy egy-egy települési német önkormányzat.

weiter / tovább

web3

Jótékonysági est: Khín Verának segít a magyarországi német közösség

Wohltätigkeitsabend: ungarndeutsche Gemeinschaft hilft Vera Khín

web10 web11 web12

Am 7. Oktober kam es zu einem Wohltätigkeitsabend im Valeria-Koch-Schulzentrum: Ziel der Veranstaltung war, einer einstigen Schülerin zu helfen. Veronika Khín – die Tochter des stellvertretenden Direktors der Institution – erlitt vor zehn Jahren einen schweren Unfall und ist seitdem ans Bett gebunden. Nun besteht die Chance, durch eine Operation in Deutschland Veronika zu helfen.Schirmherr des Wohltätigkeitsabends war Otto Heinek, Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, das Programm gestalteten die Tanzgruppe Fünfkirchen, das Tanzensemble „Misina“, die Tanzgruppe des traditionspflegenden Vereins von Lantschuk, sowie das Tanzensemble „Mohács“.Auch Sie können der jungen Frau helfen, alle Details finden sie auf der Homepage khin.hu, sowie auf der Facebook-Seite der Stiftung „Für die Genesung von Vera”.

Október 7-én jótékonysági estre került sor a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban: a rendezvény célja az volt, hogy az intézmény egykori diákjának segítsenek. Khín Veronika – az oktatási központ igazgatóhelyettesének lánya – tíz évvel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett, azóta ágyhoz kötve él. Egy németországi műtét most reményt ad Veronikának a gyógyulásra. A jótékonysági est fővédnöke Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke volt, a rendezvényen fellépett a Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház, a Tanzgruppe Fünfkirchen, a Mohács Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a Lánycsóki Hagyományőrző Nemzetiségi Néptánccsoport.Önök is segíthetnek Veronikának. A részletekért keressék fel a khin.hu honlapot vagy a Vera Gyógyulásáért Alapítvány Facebook-oldalát!

web3

News aus den LdU-Schulen
Hírek az MNOÖ iskoláiból

Phys-Me: Physik kennt keine Grenzen
Das Valeria-Koch-Bildungszentrum in Fünfkirchen arbeitet mit kroatischen Partnerschulen an der Schaffung eines unterhaltsamen Physikunterrichts
Die Entwicklung des Physikunterrichts, Anschaffung verschiedener Mittel und Geräte, die zur innovativen und unterhaltsamen Vermittlung des Faches beitragen, sowie die Erarbeitung eines neuen Unterrichtsmaterials: dies sind die Ziele des internationalen Projekts, in dem unser Land das von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen getragene Valeria-Koch-Bildungszentrum zu Fünfkirchen vertritt. Die Informationsveranstaltung der mit zwei Mittelschulen in Kroatien zusammen gestarteten Initiative wurde am 21. September, am Tag der Europäischen Kooperation im Bildungszentrum in Fünfkirchen ausgetragen.

Phys-Me: a fizika nem ismer határokat
Az élményalapú fizikaoktatás megteremtésén dolgozik horvátországi partnereivel együtt a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont
A fizikaoktatás fejlesztését, a tantárgy korszerű és élvezetes tanításához szükséges eszközök beszerzését és új fizika tananyag kidolgozását tűzte ki céljául az a nemzetközi együttműködésen alapuló kezdeményezés, amelyben hazánkat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott pécsi Koch Valéria Iskolaközpont képviseli. A két horvát középiskolával közösen indított projekt tájékoztató rendezvényét szeptember 21-én – az Európai Együttműködési Napon – a magyarországi németek pécsi oktatási központjában tartották.

weiter / tovább

web3

web15 web16

Am 5. Oktober fand die feierliche Übergabe der neuen Leichtathletikanlage des von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen getragenen Valeria-Koch-Bildungszentrums in Fünfkirchen statt.Unter dem Motto „Zusammenschluss für den Sport” wurde vor mehr als vier Jahren eine Initiative gestartet, Ziel war, das ungarndeutsche Bildungszentrum in Fünfkirchen um neue Sportanlagen im Freien zu erweitern. LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern organisierten gemeinsam Sporttage, Ausflüge, Fahrradtouren, Fußballtourniere, und sammelten Spenden. Die durch Eigenanteil der Schule ergänzten Geldeingänge wurden zur Erbauung von Sportanlagen verwendet: vor kurzem ist eine Basketballanlage fertig geworden, und nun auch eine 2×60 Meter lange, mit Rekortan belegte Laufbahn und eine Weitsprunggrube.Die feierliche Übergabe der Sportanlage wurde mit einem Athletikwettkampf verbunden, zu welchem auch Mannschaften der Fürst-Árpád-Schule und der Sportschule der Stadt eingeladen wurden.Die Veranstaltung begann mit der Eröffnungsansprache der Schulleiterin des Valeria-Koch-Bildungszentrums, Ibolya Hock-Englender. Anschließend wetteiferten Mädchen- und Jungenmannschaften miteinander im 60 Meter Laufen und Weitsprung.Veranstalter des Wettbewerbs war die Sport AG des Valeria-Koch-Bildungszentrums, bei den Vorbereitungen und der Abwicklung war die Stiftung für Athletik in Fünfkirchen behilflich.

Október 5-én került sor a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott pécsi Koch Valéria Iskolaközpont új atlétikapályájának ünnepélyes avatására.”Összefogás a sportért” elnevezéssel több mint négy esztendeje indult útjára az a kezdeményezés, amelynek célja az volt, hogy közösségi összefogás révén új kültéri sportlétesítményekkel bővülhessen a magyarországi németek pécsi oktatási központja. Tanárok, diákok és szülők közösen szerveztek sportnapokat, kirándulásokat, biciklitúrákat, focikupákat, valamint gyűjtöttek adományokat. Az így befolyt és az iskola önerejével kiegészített összeget sportpályák építésére fordították. Így készülhetett el nemrég egy korszerű kosárlabdapálya, és végül mostanra egy 2×60 méteres, rekortán-borítású futósáv és az ahhoz kapcsolódó távolugró-gödör.A szervezők az ünnepélyes sportpálya-avatást atlétikaversennyel kötötték egybe, amelyre meghívták a pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Pécsi Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola (a TÁSI) csapatait is.A rendezvényt Englenderné Hock Ibolya, a Koch Valéria Iskolaközpont igazgatója nyitotta meg. Ezt követően 60 méteres síkfutás és távolugrás verseny következett II. korcsoportos fiú- és lánycsapatok számára.A verseny rendezője a Koch Valéria Iskolaközpont testnevelés munkaközössége volt, a szervezésben, előkészítésben és lebonyolításban a Pécsi Atlétika Alapítvány nyújtott segítséget.

weiter / tovább

web3

web18

Die hauptstädtische Schule der LdU, das Deutsche Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Budapest beherbergte am 29. September den Europa-Tag der Deutschen in Budapest und die feierliche Schuljahreseröffnung der Schulen und Kindergärten mit Nationalitätenunterricht in Budapest. Grußworte sprachen Volkmar Wenzel, der Botschafter der BRD in Budapest und LdU-Vorsitzender Otto Heinek. Lesen Sie den einschlägigen Bericht auf der Homepage des Gymnasiums!

Az MNOÖ budapesti iskolája, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium adott otthont a szeptember 29-én megtartott Nemzetiségi tanévnyitónak és Európa napnak. Köszöntőbeszédet mondott Volkmar Wenzel német nagykövet és Heinek Ottó, az országos német önkormányzat elnöke. A rangos eseményről szóló beszámolót az intézmény honlapján olvashatja el.

weiter / tovább

web3web20

Das Deutsche Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim auf der Liste der besten Mittelschulen des Landes!

Igen előkelő helyet foglal el a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium a magyar középiskolák rangsorában!

weiter / tovább

web3

web21

Großartige Leistung und Riesenerfolg: Dóra Dömötör-Nagy aus dem Deutschen Nationalitätengymnasium Budapest erzielte im Finale des Wettbewerbs „Jugend debattiert international” den dritten Platz.

Óriási teljesítmény, gyönyörű siker: Dömötör-Nagy Dóra, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium tanulója harmadik helyezést ért el a Vitázik a világ ifjúsága elnevezésű nemzetközi vitaverseny döntőjében.

weiter / tovább

web3

Facebook LdU/MNOÖ

YouTube LdU/MNOÖ

web3

web22

...megosztás