Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Újabb fejlesztések a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban

MNOÖ

Újabb épületfejlesztések indulnak a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban

Tovább korszerűsödik a magyarországi németek pécsi oktatási központja: hamarosan megújul és kibővül az intézmény éttermi szárnya, az egyre növekvő tanulólétszám miatt ugyanis szűkös lett a menza, szükségessé vált a konyha korszerűsítésre és célszerűbb elrendezése is. A kivitelezés rövidesen megkezdődik, és az említett fejlesztést a tervek szerint továbbiak is követik majd. Az intézményt fenntartó Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése rendkívüli ülésén biztosította a beruházások pénzügyi hátterét.

A magyarországi németek pécsi oktatási központja két óvodából, egy általános iskolából, egy gimnáziumból és egy kollégiumból áll. Az intézményegység épületeinek állapota magasan a hazai átlag feletti, és a kisebb-nagyobb – hol pályázati támogatással, hol önerőből megvalósuló – fejlesztések folyamatosak. A jelenlegi beruházás során a menza bővítése, valamint a konyha funkcionálisabbá tétele mellett újabb tantermeket is kialakítanak. Az építési költségeket túlnyomórészt az intézmény előző években felhalmozott megtakarításai fedezik, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20 millió forinttal támogatja a beruházást. Az országos önkormányzat közgyűlése július 29-i rendkívüli ülésén döntött a még hiányzó források saját tartalékaiból történő biztosításáról, így immár nincs akadálya a közbeszerzési eljárás megindításának. A megnövelt költségvetés része egy teljes körű építészeti felmérés, valamint egy koncepcióterv elkészítése is, amely már a jelenlegit követő felújításokat és fejlesztéseket készíti elő. A tervek szerint ugyanis a következő ütemben a gimnáziumi épületszárny és a tornacsarnok épületének átalakítása és bővítése, valamint egy a néptánc oktatáshoz szükséges táncterem kialakítása valósulhat meg. Az ahhoz szükséges források előteremtése a következő esztendők feladata lesz.

A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium mai struktúrájában 2004 óta működik. A mindenki számára nyitott, európai gondolkodást képviselő német nemzetiségi intézmény fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Az intézményben folyó oktatási-nevelési munka különleges célja a hazánkban élő németség nyelvének, kultúrájának és hagyományainak innovatív módszerekkel való továbbadása, valamint a Magyarországon működő német nemzetiségi nevelés-oktatási intézmények hálózatának szakmai támogatása.

További információ: http://www.kvi-pecs.hu/

Schulhof_Valeria-Koch-Bildungszentrum

...megosztás