Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Szerb Intézet

Bácskai és baranyai szerbek magyarországi internálása 1941-ben”

tudományos konferencia a 75. évforduló alkalmából

Szerb Országos Önkormányzat Könyvtára

(1055 Budapest, Falk Miksa u. 3., II. emelet)

2016. december 13. (kedd)

P R O G R A M

9:00 Regisztráció

9:15 A konferencia megnyitója

9:30 – 11:30 Első ülésszak

Moderátor: Dr. Hornyák Árpád, tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI)

  • Dr. Zeidler Miklós, tudományos munkatárs (MTA BTK TTI, Budapest): A magyar revizionista külpolitika és a Délvidék

  • Dr. Drago Njegovan, tanácsos (Vajdasági Múzeum, Újvidék): A magyar katonaság bevonulása Bácskába és Baranyába és a szerb lakosság elleni elnyomó intézkedések 1941-1942-ben a szerb levéltári anyagok tükrében

  • Dr. Pihurik Judit, docens (SZTE BTK, Szeged): „Kemény kéz” vagy „apró gesztusok”? A magyar kormányok délvidéki politikája 1941-1944

  • Dr. Milan Koljanin, tudományos főmunkatárs (Jelenkor Történeti Intézet, Belgrád): A lágerek szerepe a megszállók politikájában Jugoszlávia területén a II. világháború idején

Vita

11:30 – 12:00 Kávészünet

12:00 – 14:00 Második ülésszak

  • Moderátor: Dr. Hornyák Árpád, tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI)

  • Dr. Milan Micić, történész (Tartományi Művelődésügyi Titkárság, Újvidék): A szerb kolonista települések és a magyar lakosság viszonya Bácskában és Bánátban (1920-1941)

  • Dr. Seres Attila, tudományos munkatárs (MTA BTK TTI, Budapest): Bukovinai székelyek a Bácskában 1941-1944. Interetnikus kapcsolatok és konfliktusok egyházi források és visszaemlékezések alapján

  • Katona Csaba, tudományos munkatárs (MTA BTK TTI, Budapest): Magyar források a sárvári internálótáborról és szerb/jugoszláv foglyairól a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában

  • Dr. Predrag Vajagić, történelem tanár (Bácspalánka): Dr. Irinej Ćirić bácskai szerb ortodox püspök és a szerb gyerekek kimentése a sárvári táborból

Vita

13:15 Lásztity Péró, a Szerb Intézet igazgatója: Zárszó.

13:30 Rövid büfé-ebéd

KÍSÉRŐ PROGRAM

14:00 Urosevics Danilo Szerbek a barcsi és sárvári internálótáborban, 1941-1945 című magyar és szerb nyelven megjelent könyvének bemutatója

A könyvet bemutatja: Dr. Milan Micić, történész (Újvidék, a MTA és SZTMA történész vegyes bizottságának tagja) és Katona Csaba, történész (Budapest, MTA BTK TTI)

Közreműködnek: Dr. Urosevics Daniló (a könyv szerzője), Lásztity Péró (a Szerb Intézet igazgatója, a könyv szerkesztője) és Rusz Boriszláv (a Szerb Fővárosi Önkormányzat elnöke, kiadó).

Az „Oluja nad Bačkom” (Vihar a Bácska felett) című magyar feliratos dokumentumfilm vetítése. A félórás filmalkotás szerzői Snežana Milivojević újságíró és Sibalin György operatőr (MTVA).

A konferencia idején szinkrontolmácsolást biztosítunk szerbről magyar nyelvre és fordítva.

Szervező:

A Szerb Intézet, a Fővárosi Szerb Önkormányzat és a Budapesti Szerb Kulturális Klub közreműködésével

Támogatók: fővárosi kerületi szerb nemzetiségi önkormányzatok (V., XIV., XIX. …)

...megosztás