Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Néptánc oktatás okt. 21-től

Iskolák figyelmébe!

Az elmúlt időben többen érdeklődtek a néptánc bevezethetőségének kritériumairól.  Ennek oka, hogy a mindennapos testnevelés biztosításához sok helyen nincsenek meg az objektív feltételek, vagyis hiány van tornaterem, illetve tornaszobából.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. évi CXC. köznevelésről szóló törvény 27.§-ának (11) bekezdésének a)-b) pontja szerint: „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

  1. a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
  2. b)iskolai sportkörben való sportolással………………….váltható ki.”

A legtöbb nemzetiségi iskola a testnevelés központi kerettantervét használja, mely tartalmaz táncjellegű követelményeket. Ezért a mindennapos testnevelés részeként a néptánc oktatásának bevezetése az iskola pedagógiai programjának módosításával bevezethető.

A fent említett törvény 26. §-ának (1) bekezdése szerint: „A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.” Amennyiben tehát a néptáncot a testnevelés részeként, az intézmény egyik pedagógusa oktatja, nem kell a KLIK engedélye.

Javasoljuk, hogy szorgalmazzák kerületük német nemzetiségi intézményeiben a néptánc oktatásának bevezetését, csökkentve ezzel a helyhiányt, illetve biztosítva rendezvényeiken a diákok szereplését.

A Fővárosi Német Önkormányzat szeptemberi ülésén úgy döntött, hogy folytatja  ingyenes, néptánc-továbbképzését, egy 30 órás (6×5 órás) kurzus keretében.

Az első alkalom 2016. október 21-én lesz, 15-20 óráig, a Német Nemzetiségi Gimnáziumban (XX. Serény u. 1.) mindazon pedagógusok részére, akik szívesen oktatnának néptáncot iskolájukban, vagy folytatnák a nyári tanfolyamot.
A második időpont: október 22. szombat 9-14 óra.
A harmadik időpont: október 28. péntek 15-20 óra.
A fennmaradó 3 alkalom időpontja még egyeztetés alatt van.

Jelentkezés e-mailben: ldubp@t-online.hu a mellékelt jelentkezési lapon!

jelentkezesi-lap-neptanc-tanf

A résztvevőket a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni.

 

Üdvözlettel:
Bárkányi Judit
elnök

Fővárosi Német Önkormányzat
1054 Bp., Akadémia u. 1.
T/F.: 302-5115
e-mail: ldubp@t-online.hu

...megosztás