Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Közlemény a nemzetiségi önkormányzatok iskolai tanácsi delegációs jogáról szóló jelentés kapcsán

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok által az iskolai intézményi tanácsba történő tagok delegálásának jogi szabályozásáról szóló jelentésről

Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettes és Székely László ombudsman közös jelentést adott ki a nemzetiségi önkormányzatok által, az iskolai intézményi tanácsba történő tagok delegálásának jogi szabályozásáról.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyetteshez fordult azt panaszolva, hogy hiányos, illetve ellentmondásos annak jogi szabályozása, ahogyan tagot lehet delegálni az iskolai intézményi tanácsokba. Az elnök beadványában megírta, hogy a KLIK fenntartásában működő Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola/Valéria Dienes Grundschule – eddig minimális létszámmal működő – intézményi tanácsa az utolsó ülésén kezdeményezte a létszámának bővítését. Az intézményvezető felkérte a fenntartót, a történelmi egyházakat, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy delegáljanak egy-egy tagot az új összetételű intézményi tanácsba.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a fentiekkel összefüggésben a jogi szabályozás problémáját jelezte az ombudsmanhelyettesnek. Jelenleg ugyanis a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezheti az intézményi tanács megalkotását, arra azonban már nincs felhatalmazása, hogy oda saját jogon tagot is jelöljön – csak akkor teheti ezt meg, ha a már működő intézményi tanács erre lehetőséget ad.

A jogbiztonság és a nemzetiségi jogok csorbulásának gyanúja miatt Szalayné Sándor Erzsébet ombudsmanhelyettes vizsgálatot kezdeményezett. Az alapvető jogok biztosával, Székely Lászóval közös vizsgálat megállapította, hogy a köznevelésről szóló törvény és a delegálás módját is szabályozó  miniszteri rendelet nincs összhangban. Az ügy kapcsán jogszabály-módosítást javasoltak annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzatok is delegálhassanak tagot az iskolai intézményi tanácsokba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem lát elvi akadályt a módosítás előtt, a biztos és helyettese valamennyi érdekelt – így különösen a Magyarországi nemzetiségek bizottsága Köznevelési és kulturális albizottságának – bevonását kéri az előkészítésbe.

3090 2016 – Közlemény a nemzetiségi önkormányzatok iskolai tanácsi delegációs jogáról szóló jelentés kapcsán

...megosztás