Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye a Nemzetközi Roma Nap alkalmából

Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye a Nemzetközi Roma Nap alkalmából

A Nemzetközi Roma Napon a magyar és az európai civilizációt évszázadok óta értékeivel és sokszínűségével gazdagító roma kultúrát ünnepeljük. E nap ugyanakkor azokra a lehetőségekre és kötelezettségekre is figyelmeztet, amelyeket roma nemzetiségű honfitársaink egyenlő bánásmódjának és egyenlő méltóságának védelme, továbbá esélyegyenlőségének biztosítása érdekében kell megtennünk.

Negyvenöt éve, 1971. április 8-án, a London melletti Orpingtonban az I. Roma Világkongresszus döntött az egységes roma nemzeti jelképek használatáról, az önelnevezésről, valamint az Opre Roma!1 jelmondatról. Ugyanekkor speciális kérdések kezelésére több bizottság is alakult: az oktatás, a kultúra, az elszenvedett háborús bűnök és kárpótlások, illetve a szociális és nyelvi témák álltak a középpontban. Ez az esemény mind a mai napig jelentős állomás a romák intézményesült identitásának kialakulásában. Később, 1990-ben, a IV. Roma Világkongresszuson Varsóban született döntés arról, hogy április nyolcadikát, az első világkongresszus időpontját nemzetközi roma ünnepként ismerjék el. Utóbb a kongresszus tiszteletére, az ENSZ április 8-át a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította.

A világ számos országában e napon szervezett kulturális programok, ünnepségek, toleranciára nevelő rendezvények, szakmai fórumok alkalmat adnak arra, hogy a roma közösségek kulturális értékei mellett a roma közösségek problémáira is felhívják a többségi társadalom figyelmét.

Hazánkban sincs ez másként: a nemzetközi roma nap alkalmából országszerte megrendezésre kerülő különböző programok nem csak az ünneplésre adnak lehetőséget, de tudatosítani kívánják azt a tényt is, hogy roma nemzetiségű honfitársaink több évszádos történelmi múlttal szerves részét képezik a magyar társadalomnak. Egy Péli Tamás festőművésztől származó idézet jól tükrözi kettős identitásukat: „Homlokomon két aranypánt van. Az egyik a cigányságom, a másik a magyarságom”. Ezen a napon külön említést érdemelnek azok az ismert és elismert roma nemzetiségű művészeink, akik gyarapítják és ápolják közös kultúránkat, vagy akik sportolóként öregbítik hazánk hírnevét.

1 Jelentése: „ Fel, romák!”, amely egyértelműen a roma nemzettudat ébredésének szellemében született. Az Opre Roma használatos a cigány himnusz címeként is.  

Közismert honfitársaink mellett azonban szaktudásukkal, szorgalmukkal és hazaszeretetükkel több százezer magyar roma ember is Magyarország felemelkedéséért dolgozik napról napra. A tehetséges roma nemzetiségű szakemberek és diákok pedig közös jövőnk zálogai.

Az ünneplés alkalmával sem mehetünk el azonban az Európában, így hazánkban is egyaránt létező, és a romák nagy részét érintő súlyos szociális problémák, az oktatási szegregáció, a társadalmi kirekesztettség, a munkaerő-piaci marginalizáció mellett. Európa és egyetlen államának jövője sem képzelhető el a kontinensen élő 10-12 millió roma társadalmi integrációja nélkül.

Opre Roma!

...megosztás