Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Kihirdették az iskolai tanulást segítő módszerek vizsgálatát célzó pályázat nyerteseit

15 kutatási tervet támogat 12 hónapon keresztül az MTA annak az új programnak a keretében, amelyet még ősszel hirdetett meg Lovász László elnök. A tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítésére kiírt pályázat iránt nagy volt az érdeklődés: 88, témáját tekintve rendkívül változatos pályamű érkezett be. Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának tagjaiból álló zsűri december 9-i ülésén döntött az 50 millió forintos támogatási keret elosztásáról.

„A beérkezett pályázatok alapján látható, hogy hazánkban számos tudományos műhelyt foglalkoztat a szakterület oktatási módszertanának vizsgálata, és az oktatási módszerek kutatása komoly hagyományokra támaszkodhat. A módszertani kutatások célzott támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek a műhelyek fennmaradhassanak, fejlődhessenek, az eddiginél is aktívabban részt vehessenek a nemzetközi szakmai együttműködésekben, és olyan oktatási programok kidolgozásához járuljanak hozzá, amelyek révén a diákok megszeretik az egyes szakterületeket, sőt magát a tanulást is” – hangsúlyozta Lovász László, az MTA elnöke.

A Magyar Tudományos Akadémia idén először hirdetett nyílt pályázatot a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő, alapvetően új vagy a hazai módszertani hagyományokra építő, interdiszciplináris kutatások 12 hónapon át történő támogatására. Az MTA célja annak a tradíciónak a folytatása, amelynek legkiemelkedőbb példája a Kodály-módszer vagy a matematika oktatásának Varga Tamás nevéhez fűződő fejlesztése.

A felhívásra a benyújtási határidőig 88 pályázat érkezett: 71 felsőoktatási intézményből, 17 pedig akadémiai kutatóközpontból, illetve kutatóintézetből. A benyújtott pályázatok témájuk szerint igen változatosak voltak: a matematikától és fizikától kezdve a természettudományokon át a magyar nyelv és irodalom, az idegennyelv-oktatás, az ének-zenei és művészeti oktatás, valamint a hátrányos helyzetűek oktatása, a pedagógia, a pszichológia és az egészségnevelés témájáig sokféle szakterületet képviseltek.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának tagjaiból álló zsűri 2014. december 9-i ülésén bírálta el. A beérkezett pályázatokat általában magas színvonalúnak ítélte a zsűri, amelynek elnöke Csépe Valéria akadémikus volt. A zsűri tagjai nagyra értékelték a munkatervek szakmai megalapozottságát és kidolgozottságát, és javaslatukat a 2015. évre rendelkezésre álló 50 millió forintos támogatási keret figyelembevételével hozták meg. A 12 havi támogatást elnyerőknek részletes kutatási koncepciót kell kidolgozniuk. A kutatás megvalósításához szükséges forrásokat egy következő pályázat keretében nyerhetik el.

A szakmódszertani pályázat nyertesei

 

A nyertes pályázó neve

A nyertes pályázó munkahelye

A nyertes pályázat címe

Ádám Péter

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai Intézet

Szakmódszertani kutatások és fejlesztések koncepciójának kidolgozása a fizika tantárgy „A” kerettanterv szerinti általános és középiskolai oktatásához

Baranyai Norbert

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

A magyar nyelv- és irodalomtanítás szakmódszertani innovációjának lehetőségei

Dombováriné dr. Korom Erzsébet

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet

A természettudományos gondolkodás fejlesztése 6–18 éves korban

Falus András

Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Tanulj, hogy Tanítsd, Tanítsd, hogy Tudd! –Ifjúsági Egészségnevelési Program

Fügedi János

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet

A magyar népzenészképzés szakterületi megújítása és a képzési szintek szerinti harmonizációja

Fűzfa Balázs Ottó

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban (a középiskolai irodalomtanítás módszertanának innovációs lehetőségei)

Hantos Károly

Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszék

Művészeti és művészettel nevelés

Jenei Sándor

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézet

Informatika a matematikatanítás módszertanában

Juhász Péter Szabolcs

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Tehetséggondozás a felfedeztető matematikatanítás módszerével

Kertész András

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet

Új típusú angol és német középiskolai nyelvoktató program tudományelméleti és nyelvelméleti megalapozása

Kissné Bartha Csilla

MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont

Az első és második nyelv minőségi oktatásának és tanulásának elméleti és módszertani megalapozása – különös tekintettel a siket közösségre: nyelvi sokszínűség, használatközpontúság és bevonódási stratégiák az esélyteremtés szolgálatában

Nemes László Norbert

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet

Új modellek az aktív ének-zene tanításhoz – az ének-zene tanítás módszerének megújítása a Kodály-koncepció eredeti szellemében

Pénzes Zsolt

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Populációgenetika, molekuláris ökológia és evolúció modern szemléletmódjának integrálása a közoktatásba

Tél Tamás

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet

Nemzetközi szintű szakmódszertani kutatóhálózat a hazai fizikaoktatás fejlesztésére – az ELTE „Fizika tanítása” PhD-programja keretében

Vancsó Ödön

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet

A komplex matematikatanítás a XXI. században – a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése a legújabb kutatási eredmények alapján

További információ:

MTA Titkársága Kommunikációs Főosztály

Telefon: (06-1) 411-6321, E-mail: sajto@titkarsag.mta.hu

www.mta.hu

...megosztás
nemzetiség: