Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Színházkedvelő gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozott a szekszárdi német színház

Ifjú tehetségek felfedezése, készségeik fejlesztése, műveltségük gazdagítása, de mindenekelőtt a színházkedvelő fiatalok számának növelése – röviden így foglalható össze annak a programsorozatnak a lényege, amelyet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott Magyarországi Német Színház (DBU) valósított meg. A Szekszárdon működő teátrum egy éven át két óvodával, három általános és négy középiskolával együttműködve szervezett különféle színházi szakköröket és témaheteket. A kezdeményezés célja az volt, hogy ekképp is hozzájáruljanak az igényes, színházkedvelő fiatal közönségréteg kialakulásához.

a_szakkörösök

Áramszünet – ez lett a címe a darabnak, amelyet az egyik színház-szakkörre járó középiskolás fiatalok a DBU művészeinek közreműködésével hoztak létre. – Egy playstation-teremben játszódik – avat be a részletekbe Frank Ildikó színházigazgató. – Fiatalok a virtuális világukba temetkezve gépeznek, anélkül, hogy egymáshoz szólnának. Amikor azonban hirtelen áramszünet lép fel, kénytelenek egymással együttműködve megoldani a helyzetet. Hogy ez az egymástól elszigetelt fiatalokból álló társaság hogyan kovácsolódik egyszerre igazi csapattá? Nos, erről szól ez a német nyelvű darab, melynek ötletét és teljes színrevitelét ezeknek az érdeklődő, ügyes fiataloknak köszönhetjük. Nálunk, a színházban eddig kétszer mutattuk be a közönségnek, de már Budapesten, Temesváron és Eszéken is jártunk vele. Azt gondolom, hogy a részt vevő gyerekek mind nyelvileg, mind színészileg méltó utánpótlást biztosíthatnak a DBU-nak.     

Az igazgatónő elmondta, hogy a projekt keretében további szakkörökre, témahetekre is sor került. Az egyik diákcsoporttal például több alkalommal improvizációs gyakorlatokat végeztek, ami állítólag annyira megragadta a gyerekeket, hogy azóta is kapcsolatban állnak egymással és a színházzal – mégpedig az erre a nemzedékre oly jellemző módon: egy közösségi oldalon. Volt mindemellett még egy olyan, a német nyelvet egyébként nem annyira intenzíven oktató középiskola is, amely diákjainak Frank Ildikó maga tartott műfordító szemináriumot. Az igazgatónő elmondta, számára is nagy élmény volt átélni, milyen igyekezettel dolgoztak a fiatalok a Momo című mű, valamint egy osztrák pszichothriller színpadi adaptációjának németről magyarra fordításán. Előbbi mű egyébként szerepel a DBU műsorán, és amióta ez a szakköri csapat lefordította, azóta több alkalommal kivetített magyar feliratokkal került színre. 

Az egy éven át tartó, „A Magyarországi Német Színház részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” elnevezésű projekt15 376 638 forintos pályázati támogatás révén valósulhatott meg.  

A Magyarországi Német Színház hazánk egyetlen német nyelven játszó, épülettel rendelkező teátruma, sőt, egész Tolna megye egyetlen professzionális színháza. Elsődleges feladata a hazai németség anyanyelvének és kultúrájának ápolása, továbbörökítése, az egyetemes kultúra megismertetése a hazánkban élő németséggel. Mindemellett a DBU fontosnak tartja az említett kulturális értékek bemutatását a németül nem beszélőkkel is, ennek érdekében szinkrontolmácsolás és kivetített feliratok segítségével igyekszik minél többeket becsalogatni a Szekszárd szívében működő színházba. 

...megosztás
nemzetiség: