Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Bejárással egybekötött sajtótájékoztató a Dugonics utcai óvodában

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. március 20-án 9 órakor tartotta a Dugonics utcai óvoda épületének megújításához kapcsolódó, bejárással egybekötött sajtótájékoztatót. A rendezvényen megjelenteket német népviseletbe öltözött óvodások zenés, táncos műsora fogadta, majd Englenderné Hock Ibolya mondott köszöntőt. 

Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke beszédében kiemelte, hogy az óvoda egy több elemből álló projekt része, amely a pécsi német nemzetiségi közoktatás intézményrendszerének jelentős fejlesztését eredményezi. Nagy Csaba Pécs város alpolgármestere örömét fejezte ki a sikeres beruházás kapcsán, hangsúlyozta a város támogatta a német nemzetiségi közoktatás fejlesztését, amelynek legfontosabb eleme a beruházással érintett épületek átadása volt.

Ezt követően bemutatásra került a pályázat, a bejárás során pedig megtekinthetők voltak a beruházás eredményei. A „Német nemzetiségi közoktatás fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban” pályázat keretében a Dugonics utcai óvodában a tetőhéjazat cseréje, a homlokzat festése, a konyha és a vizesblokkok átalakítása és az épületgépészet felújítása valósult meg. A bővítéssel egy új csoportszoba, fejlesztőszoba és tornaszoba is kialakításra került, az épület a fejlesztést követően akadálymentesen használható. Az udvaron az akadálymentes közlekedés érdekében új út és járda, akadálymentes parkolóhely került kialakításra, a csapadékvíz elvezetése is megoldottá vált. A Dugonics utcai óvodát érintő beruházás összértéke meghaladta a 112 millió forintot.

A fejlesztés kiemelkedő eredménye, hogy az óvoda egy újabb csoporttal bővül, így orvosolható az évek óta jellemző túljelentkezés problémája. További eredmény a szakmai tartalom fejlesztése, ennek keretében a környezettudatosság és egészségnevelés, valamint az óvodai nagymozgás fejlesztés, testnevelés hangsúlyos megjelenítése, amelyben szakmai együttműködő partnere a PTE óvodája. A szakmai munkát új eszközök is segítik, amelyek a Dugonics utcai óvodában közel 5 millió forint értékben kerültek beszerzésre.

Bővebb információ: http://www.nemetkozoktatas.hu/

...megosztás
nemzetiség: