Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Az ombudsman a nemzetiségi önkormányzati választások szabályozásáról

A nemzetiségi önkormányzati választásokon számolni kell a visszaélések veszélyével – az ombudsman a szabályozás módosítását javasolja. A 2014-től hatályba lépő új törvényi szabályozás nem zárja ki a visszaélés lehetőségét a nemzetiségi önkormányzati választásokon. A népszámlálási adatok figyelembevétele pedig egyes településeken azt eredményezi, hogy a nemzetiségi közösségek nem alakíthatnak helyi szintű önkormányzatot – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

Az elmúlt években számos településen annak ellenére jöhetett létre nemzetiségi önkormányzat, hogy ott nem is volt jelen az állítólagosan képviselni kívánt közösség. A nemzetiségi törvény ezért a jövő évtől csak akkor teszi lehetővé a választás kitűzését, ha a 2011. évi népszámlálás során a település lakói közül legalább 30 személy az adott nemzetiséghez tartozónak vallotta magát.

Az alapvető jogok biztosa felhívta a figyelmet arra, hogy az önbevalláson alapuló népszámlálási adatok nem tükrözik vissza pontosan a nemzetiségek valós létszámát. A népszámlálás idején még nem volt ismert, hogy ezeket az adatokat választási célokra is fel fogják használni.

Számos fővárosi kerületben, több nagyvárosban és egyes községekben a népszámlálási adatok szerint viszonylag nagy létszámú nemzetiségi közösség él, miközben ennek tényszerűségét maguk az érintett nemzetiségek országos önkormányzatai is megkérdőjelezik. Így fennáll a veszélye annak, hogy továbbra is megalakulhatnak „álnemzetiségi” önkormányzatok. Több olyan településen pedig, ahol a valós nemzetiségi közösség igényelné saját önkormányzatának létrehozását, erre azért nem lesz lehetőség, mert a népszámlálás során nem vallották meg elegendő számban a nemzetiségi identitásukat.

Az alapvető jogok biztosa a törvényi szabályozás módosítását javasolja annak érdekében, hogy a népszámlálási adatoktól függetlenül kitűzhető legyen a nemzetiségi önkormányzati választás azokon a településeken, ahol az ott élő nemzetiségi közösség létszáma, illetve a lakosságon belüli aránya indokolja a helyi szintű képviseletet. Ez a javaslat összhangban áll a Velencei Bizottság 2012-ben kialakított véleményével, amely szerint a népszámlálás adatai mellett célszerű lenne tudományos kutatási adatokat is felhasználni a nemzetiséghez tartozók létszámának meghatározásához.

A jelentés a http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201303543.pdf oldalon olvasható.

...megosztás
nemzetiség: