Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban

Ünnepélyes alapkőletétel Koch Valéria Iskolaközpontban

Az ünnepélyes alapkőletételre 2013. május 30-án Pécsett hazai nemzetiségi oktatás egyik legjelentősebb fejlesztése kapcsán került sor. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 514 millió forint uniós támogatást nyert az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című pályázati kiíráson. Az 571 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból a Koch Valéria Iskolaközpont Tiborc utcai épületegyüttesének és a Dugonics utcai óvodának a felújítása, bővítése valósul meg.

Az általános iskolások rövid zenés fogadóműsora után a meghívottakat Englenderné Hock Ibolya intézményvezető köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a fejlesztés az infrastrukturális elemeken túl jelentős szakmai tartalommal bír, ami a nyitott oktatási formák és reformpedagógiai módszerek térnyerést fogja erősíteni.

Az iskolaközpont alapkövét Paulik Antal az Egyházi Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztályának vezetője, Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke és Englenderné Hock Ibolya az intézmény vezetője helyezte el. Az utókornak szánt időkapszulában a Koch Valéria Iskolaközpont tanárainak és tanulóinak névsora mellett fotók és újságok kaptak helyet.

A  rendezvényen részt vettek Kraszlán István az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Nemzetiségi Osztályának vezetője, Hepp Mihály az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Erb József Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nemzetiségi tanácsnoka, Frank Gábor a Pécsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a meghívott partner intézmények, a megvalósításban résztvevő vállalkozások és a sajtó képviselői.

A rendezvényen bemutatásra került a projekt tartalma. A részvevők megtudhatták, hogy a Koch Valéria Iskolaközpont fejlesztésének célja az épületek biztonságos és gazdaságos működtetésén túl a szakmai munka feltételeinek javítása, ennek érdekében a felújítások mellett egy 3 szaktanteremből álló módszertani központ és egy új aula épül, amely a reformpedagógia módszerek infrastrukturális igényeit szolgálja ki. A Dugonics utcai óvoda épületének felújítása mellett egy új csoportszoba, fejlesztőszoba és tornaszoba is kialakításra kerül, ami a jelentkezők nagy száma miatt szükséges létszámbővítést is lehetővé teszi. Mindkét intézmény esetében megvalósul az épületek teljes körű akadálymentesítése is.

 

...megosztás
nemzetiség: