Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A kormány támogatja a Pilisi Szlovákok Központja építésének befejezését

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Hamarosan befejeződhet Pilisszentkereszten a Pilisi Szlovákok Központjának beruházása. A magyar-szlovák kormányzati támogatással megvalósuló projekt befejezését – egy több éve húzódó folyamat lezárásaként – lehetővé tevő támogatási megállapodást Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Igor Furdík, a Határon Túli Szlovákok hivatalának vezetője, valamint – a támogatott közösség képviseletében – az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Fuzik János július 20-án írta alá Pilisszentkereszten. Az új közösségi épület megépítésének célja a Magyarországon élő szlovákok nemzeti öntudatának, kulturális identitásának támogatása, és az anyaországgal történő kapcsolattartás elősegítése.

Pilisszentkereszt lakosságának több mint fele szlovák nemzetiségű, és 1994 óta működik szlovák kisebbségi önkormányzat a településen. A helyi önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1997-ben kötött megállapodást a Szlovák Ház használatáról, melyet az ott működő szlovák nemzetiségi szervezetek 2008 márciusáig közösen használtak. Ekkor – a település önkormányzati határozata alapján – a szlovák szervezetek elvesztették korábbi kizárólagos jogosultságukat az épület használatára. A magyar és a szlovák kormány az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) bevonásával döntött egy új épület megépítéséről. A magyar kormány összesen 126 millió forinttal támogatta a Pilisi Szlovákok Központja megépülését és vállalta továbbá, hogy még három éven keresztül évi négymillió forinttal járul hozzá a működtetéséhez. Latorcai Csaba helyettes államtitkár elmondta, hogy a mostani megállapodás aláírásával pont kerül egy folyamat végére, felépült a központ, aminek már csak a berendezése van hátra, és utána valóban a helyi szlovák közösségek otthona lehet.

Az aláírást megelőzően a magyar és a szlovák fél Magyarország nemzetiségpolitikájának eddig elért eredményeiről is egyeztetett. A megbeszélésen szó volt arról, hogy Magyarország Alaptörvénye különösen védi a nemzetiségeket, kimondja, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Az Alaptörvényhez kapcsolódó, sokoldalú és kiterjedt egyeztetéseket követően tavaly decemberben elfogadott új nemzetiségi törvény erős biztonsági garanciát és széleskörű jogokat nyújt a magyarországi nemzetiségek számára, valamint az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága is szoros és konstruktív kapcsolatot ápol a hazánkban élő nemzetiségekkel, a képviseli érdekeit és vigyázza jogaik sértetlenségét.

Budapest, 2012. július 20.

...megosztás
nemzetiség: