Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022.

Valljuk meg, hogy BOLGÁROK vagyunk! – dr. Muszev Dancso levele

Dr. Muszev Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke a következő felhívással fordul a magukat bolgár nemzetiségűnek vallókhoz a népszámlálás kapcsán:

Kedves Honfitársaim!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2022. október 1. – november 28. között a kötelező népszámlálás során lehetőségük van megjelölni a bolgár közösséghez való tartozásukat. Ezáltal Önök hozzájárulnak a közösség megerősödéséhez és megbecsüléséhez.

Mindenképpen válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyek az Önök nemzetiségi és vallási hovatartozásáról kérdeznek rá!

A népszámlálási kérdőíveket 3 módon lehet kitölteni:

Elektronikus úton, interneten keresztül (nepszamlalas2022.hu) – október 1-től 16-ig (az ehhez szükséges belépési kódot a KSH minden háztartásba postai úton kiküldi szeptember végéig)
Interjú keretében a számlálóbiztos segítségével – október 17-től november 20-ig
Pótösszeírás a polgármesteri hivatalokban – november 21. és 28. között

A kérdőíven jelölje meg a bolgár közösséghez való tartozását a következő kérdéseknél:

12.1. kérdés – Melyik nemzetiséghez tartozónak érzi magát?

magyar
X bolgár

12.2. kérdés – Az előző nemzetiségen kívül tartozik másik nemzetiséghez?

(csak 1 válasz adható)

13.1. kérdés – Mi az anyanyelve?

Válasz: bolgár

13.2. kérdés – Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában?

Válasz: bolgár

14. Mi a vallása, felekezete? (Erre a kérdésre a válaszadás önkéntes)

Válasz: bolgár ortodox

A népszámlálás eredményei nagy fontossággal bírnak, ettől függ, hogy hány helyen alakulhat bolgár önkormányzat.

Az eredmények nagy hatással lesznek a közösség jövőbeni létére!

Arra, hogy lesz-e lehetősége, hogy fenntartsa az intézményeit – az óvodát, a nyelvoktató iskolát, a kultúrházat, a templomot; lesz-e lehetősége arra, hogy ápolja az anyanyelvét, a kultúráját, megőrizze az identitását.

Amennyiben kapcsolatban állnak más honfitársainkkal, kérem, hívják fel erre az ő figyelmüket is, és küldjék át nekik ezt a levelet!

Abban az esetben, ha a kérdőív kitöltésében segítségre van szüksége, forduljanak bizalommal a BOÖ titkárságához – telefon: 216-4210.
Október 1-től 16-ig keressenek minket, szívesen segítünk!

Tisztelettel:
dr. Muszev Dancso elnök
Bolgár Országos Önkormányzat

 

bolgár népsz bolgár népsz 2

...megosztás