Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Felkészülés a 2022. évi népszámlálásra – konferencia az Országgyűlésben

A 2022. október 1-én kezdődő népszámlálásra történő felkészülés elősegítése fontos feladata a hazai nemzetiségi közösségek képviselőinek, önkormányzatainak. Ezért is tartotta a nemzetiségi biztoshelyettes kiemelt jelentőségűnek a 2022. szeptember 23-án Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló által, a szlovák nemzetiségi önkormányzatok és szervezetek képviselői részére szervezett tájékoztatót a Parlamentben, amelyen a nemzetiségi biztoshelyettes munkatársai is részt vettek. A biztoshelyettes álláspontja szerint az ilyen típusú rendezvények elősegíthetik, hogy a 2022. évi népszámlálás során, a Magyarországon élő természetes személyekről felvett adatok valós, megbízható és minél árnyaltabb képet mutassanak a hazánkban élő tizenhárom nemzetiségi közösség komplex helyzetéről.

A szlovák nemzetiségi szószóló által szervezett találkozón Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Ritter Imre, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága elnökének köszöntőjét követően, Kovács Marcell a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási és népesedési statisztikai Főosztályának vezetője tartott előadást a népszámlálás szükségességéről, menetéről, technikai részleteiről, kiemelten a népszámlálás nemzetiségeket érintő tartalmáról.

Ezt követően Szarvas Város Önkormányzatának aljegyzője, Horváthné dr. Kepenyes Edit a népszámlálás helyi felelőseként bemutatta a népszámlálásban közreműködő számlálóbiztosok kiválasztására, azok képzésére, feladatuk ellátására vonatkozó tudnivalókat, és a számlálóbiztosi körzetek kialakításának szempontjait.

Végül Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, illetve a szlovák nemzetiségi szószóló arra hívta fel a figyelmet, nagy jelentősége van annak, hogy a népszámlálás során minél több szlovák nemzetiségű, illetve más hazai nemzetiséghez tartozó állampolgár megvallja nemzetiségi hovatartozását. A nemzetiségek jogairól szóló törvény ugyanis a nyelvhasználati jogok gyakorlását és a települési nemzetiségi önkormányzati választások kiírását a hazai nemzetiségek népszámlálás során regisztrált arányához, számához köti.

Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

 

népsz parlam

...megosztás