Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A KOCH VALÉRIA DÍJ 2023 KIÍRÁSA

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsági Bizottságai javaslatokat várnak a 2023. évi Koch Valéria-díj díjazottjaira. A díj célja legfeljebb három, a középiskola utolsó két évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák elismerése a nemzetiséghez kötődő sokoldalú tevékenységükért, illetve legfeljebb kettő a felsőoktatásban alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben 2022-ben végzett magyarországi német hallgató elismerése kiváló, magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért (német/magyar nyelven).

Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási intézmény feladata.

Felsőoktatási intézményben végzettek esetében a hallgató egyénileg pályázik a tanszék/intézet és/vagy a konzulens ajánlásával.

A díjak megosztására nincs lehetőség. A Koch Valéria-díjat csak a magyarországi német nemzetiséghez tartozók kaphatják meg.

A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:

Középiskolások esetében:

táblázatos önéletrajz
lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása indoklással
a legutóbbi év végi bizonyítvány másolata – feltétel a jó tanulmányi eredmény (min. 4,0-es átlag), jó teljesítmény német nyelv/német nyelv és irodalom tantárgyban (4), jó magatartás és szorgalom)
egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi területen kifejtett tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre
pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
adatkezelési nyilatkozat

Végzős hallgatók esetében:

táblázatos önéletrajz
lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása indoklással
a tanszék/intézet ajánlása
a szakdolgozat és annak értékelése/bírálata (a szakdolgozat eredetiben és pdf formátumban is)
egy 3-4 A4-es oldalnyi terjedelmű német nyelvű összefoglaló a szakdolgozatról (csak magyar nyelvű szakdolgozat esetén)
egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi területen kifejtett tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre
pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
adatkezelési nyilatkozat

A javaslatokat német nyelven, 2022. október 15-ig az MNOÖ Hivatalának (1026 Budapest, Júlia u. 9., Levélcím: 1537 Budapest, Pf. 348.) kell benyújtani. A kiválasztáshoz tartozik a középiskolások esetében egy beszélgetés is a jelöltek német nemzetiségi elkötelezettsége és német nyelvtudása megismerése céljából, melyre a jelölteket – akik a fenti követelményeknek megfelelnek – a beküldési határidő lejártát követően hívjuk meg.

A díjak átadására az MNOÖ 2023. évi Országos Gáláján, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, Pécsett kerül sor.

...megosztás