Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

25 ÉV – 268 CSOPORT – 7500 TAG

JUBILEUMOT ÜNNEPELT A MAGYARORSZÁGI NÉMET ÉNEK-, ZENE- ÉS TÁNCKAROK ORSZÁGOS TANÁCSA

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa immáron negyedszázados múltra tekint vissza. A Landesrat néven közismert szervezet legfőbb célja a magyarországi német nemzetiség identitásának megőrzése, anyanyelvének és zenei örökségének ápolása, valamint kulturális és hitéleti hagyományainak továbbörökítése. A nemzetiségi identitást az ének, a zene és a tánc nyelvén, életörömmel átitatva adják át a felnövekvő nemzedékeknek, biztosítva ezáltal a német nemzetiségi hagyományok és kultúra fennmaradását. A szervezet közösségépítő, kohéziós szerepe példaértékű a magyarországi németség életében.

A hagyományőrző programokat az ország különböző, németek lakta településein rendezik meg. A szervezet tevékenységével kulturális párbeszédet szorgalmaz közösségein belül és kívül egyaránt. Hazai rendezvényei, kapcsolati hálózata, kötődései mellett aktívan ápolja nemzetközi kapcsolatait is a nagyvilág Duna-menti sváb közösségeivel. Július 30-án a Veszprém Arénában került sor arra a jubileumi ünnepségre, amelyen közösen ünnepelték az országos magyarországi német kulturális ernyőszervezet 25 éves fennállását. Mintegy 50 tagszervezet készült grandiózus és egyedülálló évfordulós programmal. Az ünnepségen megjelentek a magyarországi németek jellegzetes zenei motívumai, dallamai és tánckoreográfiái.

Az ünnepségen az egyesület számos tagja mellett részt vett Joschi Ament, a Németországban működő Magyarországról Származó Németek Szövetsége (LDU) elnöke, Kreisz László, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa elnöke, valamint Manfred Mayrhofer, a Donauschwaben Weltweit című folyóirat főszerkesztője is. A rendezvény fővédnökei Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő, valamint Englenderné Hock Ibolya MNOÖ elnök-voltak. – A magyarországi németek kultúrpolitikájának célja immateriális és materiális kulturális örökségünk ápolása és generációk közötti továbbadása. Kultúránk stabilizálása és megerősítése érdekében elengedhetetlen a megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkező civil szervezetek, kulturális és oktatási intézmények tevékenysége.

Az Önök tevékenységéről van szó, kedves nézők, arról az önzetlen munkáról, amelyet nap mint nap kultúránk megőrzéséért és továbbadásáért végeznek. Mindannyiunk hálája jár Önöknek – mondta ünnepi beszédében Englenderné Hock Ibolya MNOÖ-elnök, aki e jeles ünnepi alkalmat arra is használta, hogy felhívja az egybegyűltek figyelmét a közelgő népszámlálás fontosságára: – Idén ősszel, október 1. és november 28. között népszámlálásra kerül sor Magyarországon.

Bár a nemzetiségre és a nyelvi hovatartozásra vonatkozó kérdések megválaszolása nem kötelező, arra bátorítok és kérek mindenkit, akinek fontos a német identitása, hogy a kérdőívben nyilatkozzon erről. A népszámlálás eredménye hosszú távon meghatározza majd oktatási rendszerünk fejlődését, óvodáink és iskoláink jövőjét, valamint a településeink fejlődését is, ahol élünk. Közvetlen hatással lesz majd a helyi német önkormányzatok létrehozására, a nekik és a civil szervezeteknek nyújtott állami támogatásra – emelte ki Englenderné Hock Ibolya.

...megosztás