Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Berki Sándor roma származású képviselő látogatása az ombudsmanhelyettesnél

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes kiemelt feladata, hogy folyamatos együttműködést alakítson ki és tartson fenn mindazon országgyűlési, kormányzati és önkormányzati vezetőkkel, valamint civil és egyházi szakértőkkel, akikkel összefogva dolgozhat a hazai nemzetiségek érdekei és jogai védelmében. Ennek keretében kiemelten fontosnak tartja az Országgyűlés négy roma származású képviselőjével való megismerkedést és az együttműködés lehetőségeinek áttekintését. Szalayné Sándor Erzsébethez Berki Sándor képviselő látogatott el az ombudsmanhelyetteshez.

A találkozás során elsősorban a jogvédelmi és érdekképviseleti tevékenység sajátosságairól, eszközeiről és összefüggéseiről, valamint a roma közösség szempontjából is kiemelten fontos szociális, az egészségügyi és a köznevelési rendszerekkel kapcsolatos kihívásokról és fejlesztési lehetőségekről esett szó. Külön is foglalkoztak a gyengébb érdekérvényesítő képességű panaszosok problémáinak becsatornázásával, amelyhez az ombudsmani hivatal területi irodái, civil szervezetek és az országgyűlési képviselők egyaránt segítséget nyújthatnak. A nyitott és jó hangulatú szakmai beszélgetés az első lépés volt a roma közösség érdekében végzett együttműködésben.

Berki S

...megosztás