Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírleve

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes kiemelt feladata, hogy figyelemmel kísérje az egyéni és közösségi nemzetiségi jogok, valamint az egyenlő bánásmód elvének gyakorlati érvényesülését, tapasztalatairól pedig rendszeresen tájékoztassa az alapvető jogok biztosát, az érintett intézményeket és a nyilvánosságot.

Negyedévente megjelenő hírlevelében Szalayné Sándor Erzsébet áttekintést ad az adott időszakban hozzá érkező beadványok természetéről és tendenciáiról, a kiadott szakmai dokumentumokról, valamint a főbb hazai és nemzetközi szakmai eseményekről.

A 2022/1. hírlevél témái:
A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes
tevékenysége az Ukrajnát ért támadás
és annak következményei kapcsán

Szavaztak a nemzetiségek a 2022 évi országgyűlési választásokon

Kiemelt szakmai találkozók és fórumok

Forrás: Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Titkársága

 

Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírlevele (2022-1) Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírlevele (2022-1)2 Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírlevele (2022-1)3 Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírlevele (2022-1)4 Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírlevele (2022-1)5 Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírlevele (2022-1)6 Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírlevele (2022-1)7

...megosztás