Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Marchut Réka: Kisebbségi kérdések a magyar–román diplomáciai kapcsolatokban

Kivételesen nagy és súlyos munka jelent meg a Kronosz Könyvkiadónál:
Marchut Réka: Kisebbségi kérdések a magyar–román diplomáciai kapcsolatokban (1920–1931). Dokumentumok (B/5, 728 oldal, keménytáblás) c. forráskiadványa.

A magyar–román diplomáciai kapcsolatokban nem két egyenrangú állam képviselői tárgyaltak egymással, hanem egy a status quót elfogadni nem akaró és tudó vesztes kisállam, valamint egy a status quo fenntartásában érdekelt győztes középállam diplomáciai küzdelmeiről volt szó.

A 19. század elejétől a magyar–román viszony alapkérdése a soknemzetiségű Erdély kizárólagos birtoklásáért folytatott küzdelem volt, így a két világháború közötti időszakban a két állam kapcsolatának domináns elemét a kisebbségi ügyek mellett Erdély hovatartozásának kérdése jelentette. Ilyen helyzetben a megegyezésre, a kompromisszumkeresésre vajmi kevés esély lehetett.
Jelen kötet diplomáciatörténeti munka, melynek célja, hogy politikatörténeti aspektusból mutassa be Magyarország és Románia diplomáciai kapcsolatait és abban a kisebbségi kérdés megjelenését 1920 és 1931 között. A téma horizontját természetesen a nemzetközi politika alakulása adja, és ebbe helyezzük el a két ország, Magyarország és Románia közötti bilaterális diplomáciai kapcsolatokat.

A forráskiadvány 218 válogatott forrást tartalmaz budapesti, bukaresti és berlini külügyi levéltárakból/iratokból. A válogatás elsődleges szempontja volt, hogy a források minél átfogóbb képet adjanak a tárgyalt kérdésekről.

Marchut Réka történész, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, MTA Kiváló Kutatóhely tudományos munkatársa. Kutatási területe: a magyar–román diplomáciai kapcsolatok a két világháború között, magyarországi németek története a 20. század első felében.
Eddig megjelent kötete: Töréspontok. A Budapest-környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei. Budapest–Budaörs, 2014.

TARTALOM
Előszó
Köszönetnyilvánítás
Bevezetés
Szerkesztési alapelvek
Historiográfiai előzmények
A magyar–román diplomáciai kapcsolatok keretei
és kulcskérdései az 1920-as években
A magyar és a román külpolitika személyi adottságai
A magyar–román viszony a nemzetközi erőtérben
A magyar–román diplomáciai kapcsolatok kulcskérdései
Agrárreform – telepesek – optánsügy
A konkordátumügy
Az Országos Magyar Párt stratégiái a romániai politikai
A Szent László Társulat ingatlanainak ügye
Összegzés
DOKUMENTUMOK
Mellékletek
Dokumentumok jegyzéke
Bibliográfia
Személynévmutató
Tárgymutató
Summary

 

kronosz

...megosztás