Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A magyarországi szlovén Rába-vidék fejlesztéséért

Egyeztető megbeszélés folyt Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, Korpics Ferenc igazgató, Koszár András tanár, Szentgotthárd Város társadalmi alpolgármestere és Pölöskei Gáborné, az ITM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára között.

A hivatalos találkozón államtitkár asszonynak ismertették a szentgotthárdi VMSZC III. Béla Technikum és Kollégium jelenlegi oktatási struktúráját, képzési irányait, fejlesztési elképzeléseit, az iskola felújítására irányuló törekvéseket.
Magyarország Kormánya az elmúlt évtizedben jelentős támogatásokkal segíti a hazánkban élő nemzetiségi közösségek kulturális identitásának fenntartását, a szlovénség esetében a magyarországi szlovén Rába-vidék gazdaságfejlesztési programja pénzügyi támogatásával, a most kialakulóban lévő Szlovén-Magyar Pénzügyi Alap nyújtotta lehetőségekkel a koncentráltan a szlovén-magyar-osztrák hármas határ ölelésében fekvő, mintegy 94 km2 terület gazdasági fejlődését is elindította. A gazdaság fejlődése érdekében jól képzett, a térséghez és a szlovén nemzetiségi közösséghez is ragaszkodó szakemberekre, szakmunkásokra is nagy szükség van.
A VMSZC III. Béla Technikum és Kollégium a magyarországi szlovén Rába-vidék szlovén nemzetiségű, szlovén gyökerekkel rendelkező tanulóinak a középfokú képzőhelye. A szlovén közösség számára kiemelten fontos és támogatandó az intézményvezetés azon törekvése, hogy az iskola a 21. század követelményeinek megfelelve mihamarabb infrastrukturálisan megújuljon, modern, vonzó intézménnyé válhasson.

www.szlovenszoszolo.hu

szloven

...megosztás