Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Átadták az idei Nemzetiségekért Díjakat

Átadták az idei Nemzetiségekért Díjakat

Ünnepélyes keretek között december 17-én a Nemzetiségek Napja alkalmából a Bolgár Művelődési Házban adták át a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek elismerésére szolgáló Nemzetiségekért Díjakat.

Az elismeréssel a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző embereket és szervezeteket jutalmazzák.

Az ENSZ 1992. december 18-án fogadta el a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot. Ez volt az első olyan átfogó nemzetközi dokumentum, amely az államok számára előírja a kisebbségek létének, identitásának védelmét, rendelkezik a kisebbségek saját kultúrához, hitélethez és nyelvhasználathoz való jogáról, a kisebbségeket érintő ügyek eldöntésében való érdemi részvételről, a határokon átívelő szabad kapcsolattartásról. Ennek emlékére december 18-át az Országgyűlés 2012-ben a Nemzetiségek napjává nyilvánította. A napot 1995 óta ünnepeljük, korábbi elnevezése a Kisebbségek napja volt.

Az eseményen beszédet mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetiségekért is felelős tárca nélküli miniszter.

Az őshonos nemzetiségeink gazdagítják Magyarország és az egész magyar nemzet “értékgazdagságát” – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Nemzetiségekért Díjak átadásán. Hangsúlyozta: a magyarországi nemzetiségek elválaszthatatlan, integráns értékeit adják a magyar nemzetnek. “Egy nemzetiség olyan sajátos gazdagságot őriz, amit rajta kívül senki más nem őriz” – fogalmazott Semjén Zsolt. Ha egy nemzetiség eltűnne a történelemből, akkor ezt az értékgazdagságot soha senki többet nem tudná megmenteni, megőrizni és nem tudná felajánlani magának az egyetemes emberiségnek – tette hozzá.

Mint mondta, ezért nagyon fontos, hogy minden nemzetiség megerősödjön abban, hogy büszke lehet arra, amit a történelem során az ősei és a most élő tagjai létrehoztak, mert ez a megmaradást és a jövőt jelenti. Semjén Zsolt szólt arról: eredetileg az elismerés neve Kisebbségekért Díj volt, de ezt megváltoztatták, mert a kisebbségben mint szóban, van negatív asszociáció. “Attól, hogy egy közösség létszámában kevesebb, abból egyáltalán nem következik az, hogy értékében, szellemiségben, gazdagságában, eredményeiben kevesebb lenne bárki másnál” – fogalmazott. A miniszerelnök-helyettes beszéde végén megköszönte a díjazottaknak a szolgálatukat, azt, hogy “mindannyiunkat gazdagítottak”.

A Nemzetiségekért Díjakat Semjén Zsolt és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át. A díjak átadása után a mohácsi Pokláde együttes adta elő műsorát.

A díjat idén nyolc embernek és öt szervezetnek ítélték oda. Díjat vehetett át:

Bűdy Gézáné bolgár nemzetiségű néptánccsoport vezető

Bűdy Gézáné a szófiai Táncművészeti Főiskolán végzett, majd bolgár néptánccsoportok vezetőjeként és koreográfusaként a világ több pontján dolgozott, természetesen Budapesten is. Számos néptánccsoportot alapított és vezetett, többek között a Zdravec együttest, illetve a Zornica női néptánccsoportot és hagyományőrző egyesületet, amelynek elnöke és művészeti vezetője. Az évek során számos elismerésben részesült, többek között a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj tulajdonosa.

Góman János az Esztergomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Góman János 2002 óta az Esztergomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, 2006-tól az elnöke. Kidolgozta az Esztergomi Roma Felzárkóztatás Programot, amely támogatja a tanulmányaikat folytatókat ösztöndíj, munkalehetőség, és szolgálati lakás biztosításával. Részt vett a Roma Foglalkoztató és Oktatásszervező Nonprofit Kht. létrehozásában, amely célul tűzte ki a roma közösség integrációját.

Farkas Zsolt roma nemzetiségű koreográfus, zenekarvezető

Farkas Zsolt zenész, táncos, koreográfus, a hazai cigány kultúra jeles képviselője, a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetés tulajdonosa. Vezetője a Közéleti Díjas Khamoro Táncszínház és a Khamoro Budapest Band folklór együttesnek, melyekkel a magyarországi cigányság tánc- és zenei kultúráját képviseli itthon és külföldön egyaránt. Célja az archaikus roma tánc megőrzése és továbbadása, ennek érdekében a tánctanítás mellett táncházakat vezet.

Szidiropulosz Archimédész görög nemzetiségű történész, tanár

Tanári munkája mellett szociológusként és kutatóként a görög és a magyar történelem tanulmányozása során kiemelkedő publikációkat tett közzé. Elemezte a magyarországi görög nemzetiség sorsát, életútját. A budapesti székhelyű Magyarországi Görögök Kutatóintézetének igazgatójaként aktívan részt vett nemzetközi rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

Mándity Zsívko, horvát nemzetiségű író, tanár

Mándity Zsívko tanár, kutató, író, könyvszerkesztő, nyelvtani lektor 1973-ban horvát-szerb, orosz és bolgár tanári diplomát szerzett. Jelenleg is tanít horvát nyelvet a Mohácsi Művelődési Központban. Irodalmi, történelmi, néprajzi kiadványok, tankönyvek, és hetilapok szerkesztője, nyelvi lektora. A horvát nyelv és hagyományok megőrzése érdekében számos kutatást végez, többek között kutatja és gyűjti a 19. századi horvát irodalmárok kéziratait.

A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete

Budapesten a Lengyel Templom közössége 1993-ban alapította a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületét, melynek fő célja kulturális, hitéleti és jótékonysági programok szervezése. Tevékenysége kiterjed a fiatalok nevelésére, az idősek és rászorulók megsegítésére. Az Egyesület tagja a Nyugat-Európai Lelkipásztori Tanácsnak, valamint a Lengyel Közösségek Európai Uniójának. 27 éve főszervezője és rendezője a Lengyel Keresztény Kulturális Napoknak és más színvonalas rendezvényeknek.

A német nemzetiségi Gannai Asszonykórus

A Veszprém megyei Gannai Asszonykórus idén ünnepli alakulásának 50. évfordulóját. Hagyományos népviseleti ruháikkal, és saját gyűjtésű dalaikkal hozzájárulnak a magyarországi németek kultúrájának és hagyományainak megőrzéséhez. Megalakulásuk óta több díjjal és kitüntetéssel ismerték el munkájukat. Dalaikból énekeskönyvet is kiadtak.

Foaia românească román hetilap szerkesztősége

A gyulai székhelyű Foaia românească román hetilap idén ünnepelte alapításának 70. évfordulóját. Az újság szerkesztősége a nemzetiségi közösség értelmiségi alkotóműhelye, mely ápolja a román anyanyelvet, és dokumentálja a közösség mindennapjait. A hetilap fontos szerepet tölt be a hazai és az anyaországi román kapcsolatokban, és a kultúra közvetítésében.

Ruszin Kulturális Egyesület

A Budapesten 2003-ban alapított Ruszin Kulturális Egyesület híven őrzi a magyarországi ruszinok hagyományait, kulturális és irodalmi örökségét, továbbá széles körben megismerteti a ruszin népzene és a görögkatolikus egyházi zene értékeit. Az Egyesület tagja a magyarországi Civil Szervezetek Szövetségének és a Ruszin Világtanácsnak.

Gálity Vojiszláv szerb ortodox főesperes, püspöki helynök

Gálity Vojiszláv Belgrádban tanult teológiát, pappá szentelése után Szigetcsépen és Szentendrén szolgált, emellett egyházmegyei titkárként is dolgozott. 40 éve szolgál Szentendrén, jelenleg a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspöki helynöke, főesperes és szentendrei parókus. A Szent Száva Érdemrend tulajdonosa. Nagy szerepet vállal a szerb nemzetiség megerősítésében, az ortodox hit és kultúra továbbadásában. Egyházi és nemzetiségi folyóirat szerkesztője, versei újságokban, antológiákban és önálló kötetben is megjelentek.

Ozvena Budapesti Szlovák Kórus

Az Ozvena kórus több mint 20 éve azzal a céllal alakult, hogy megőrizze a magyarországi szlovákok gazdag énekkultúráját. Előadásaikon szlovák kórus- és zenei művek mellett klasszikusokat is megszólaltatnak. Szervezői a szlovák énekkarok találkozójának. A szlovák népdalok és hagyományok népszerűsítéséhez hanglemezek, népdal- és énekeskönyvek kiadásával járulnak hozzá.

Kucsera Andrásné nyugalmazott szlovák iskolaigazgató

Kucsera Andrásné orosz-szlovák szakon szerzett tanári diplomát. A nézsai Általános Iskolában – a későbbi Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában – tanárként, majd 1993-tól nyugdíjazásáig igazgatóként dolgozott. Vezetésével a helyi szlovák önkormányzat átvette az iskola fenntartását. A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagja. Közéleti tevékenysége mellett aktív szerepet vállal rendezvények szervezésében.

Hirnök József néprajzkutató, szociológus

Hirnök József a Ljubljanai Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett diplomát néprajzkutató és szociológia szakon. Nagy szerepe volt a szentgotthárdi Magyarországi Szlovének Szövetsége megalapításában, melynek 2019-ig elnöke volt, jelenleg az alelnöke. Fontos szerepet vállalt több szlovén nemzetiségi közösség létrehozásában, mint például a Szlovén Ifjúsági Egyesület. A kétoldalú kapcsolatok ápolása érdekében végzett munkájáért átvehette a Szolgálatért Érdemrendet, a Szlovén Köztársaság legmagasabb elismerését.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

IMG_20211217_173943 IMG_20211217_174701 IMG_20211217_180435 IMG_20211217_180941 IMG_20211217_173549

...megosztás