Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében az idei utolsó képviselő-testületi ülés keretében adta át Huszár Gábor polgármester a “Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjat” Lang Rezsőnének, több évtizedes lelkiismeretes és önzetlen munkájának elismerése és megbecsülése jeléül. A kitüntetési javaslatot a Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület kezdeményezte.

Lang Rezsőné, született Karba Mária Szentgotthárd-Rábatótfaluban szlovén családban, szlovén lakóközösségben él. Az általános iskolát helyben végezte el. Már gyermekként szívesen vett részt a helyi szlovén közösség által szervezett rendezvényeken, szorgalmas munkájával, kedélyes, barátságos természetével és kiváló énekhangjával hamar a közösség egyik motorja lett.

Húsz éven át – a megalakulásától a megszűntéig – 1993 – 2013 között a Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi Szlovén Népdalköre meghatározó tagja volt. A kórussal rendszeres szereplői voltak a magyarországi szlovén rendezvényeknek, számos fellépésük volt a hazai szlovén Rába-vidéken, Budapesten, Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Szabadkán, Szlovéniában. és szinte A Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Klub aktív tagja. A szlovén kulturális rendezvények rendszeres látogatója, sütést, főzést vállal, a szlovénségre jellemző ételeket is népszerűsíti, hozzájárulva ezzel a szlovén hagyományok megőrzéséhez és átörökítéséhez.

Az anyanyelvű hitélet nyelvőrző szerepének jelentőségét elismerve tudatos törekedett mindig arra, hogy a helyi szlovének körében az anyanyelven történő imádkozás ne mehessen feledésbe. A szentgotthárdi szlovén nyelvű miséken szolgáló szlovén egyházi énekcsoport meghatározó tagja.

Fiatal nyugdíjasként 1989-től belépett a Városi Nyugdíjas Egyesületbe, tagja lett az 1999-ben alakult Békefi Antal Népdalkörnek és a Szentgotthárdi Szivárvány Kórusnak. Harminc éve tevékeny a Harmónia Egészségvédő Klubban és a helyi vöröskeresztes szervezetben is. A hagyományosan egészséges egyszerű szlovén ételek megmutatása mellett munkájával, az egészséges ételkészítés fortélyainak közvetítésével hozzájárul a szentgotthárdiak egészséges életmódjának alakításához.

szentgotthard.hu

Szeretettel gratulálunk a díjazottnak!

 

díj díj2

...megosztás