Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Békés megyei szakmai látogatás Gyulán és Békéscsabán

Dr Szalayné dr. Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes és munkatársai 2021. november 9-én kétnapos Békés megyei munkalátogatásra mentek Gyulára és Békéscsabára.

Az első napon Gyulán (Giula) személyesen találkoztak a román nemzetiségi közösség vezetőivel és képviselőivel. Az ombudsmanhelyettes hivatalba lépése óta kiemelt feladatának tekinti a nemzetiségek vezetőivel való kapcsolattartást és a közös munkát, a gyulai munkalátogatás során tartott széleskörű szakmai egyeztetések is ennek részét képezték.

A helyszíni látogatás keretében a nemzetiségi biztoshelyettes elsőként Kozma Györggyel, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnökével és Kreszta Traján román nemzetiségi szószólóval egyeztetett a román nemzetiségi önkormányzatok jelenlegi helyzetéről, az idei évi tapasztalatokról és a jövőbeli tervekről.

A szakmai megbeszélést követően az ombudsmanhelyettes munkatársaival közösen a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumba látogatott el, ahol jó hangulatú beszélgetést folytatott az iskola vezetőivel és pedagógusaival. Czeglédiné Dr. Gurzó Mária intézményvezető többek között beszámolt az egyre bővülő tanulói létszámról, az intézményben történt korszerűsítések sikeres befejezéséről, az oktatóknak felkínált továbbképzési lehetőségekről és szakirányú képzésekről, valamint a jövő évre tervezett felújítási munkálatokról. A találkozó keretén belül lehetőség nyílt részt venni egy történelem órán is, ahol bemutatták, hogy magyar és román nyelven, a hagyományos és interaktív oktatási módszerek ötvözésével a tanulók hogyan tudják hatékonyan elsajátítani a tananyagot.
Ezt követően a Gyulai Román Ortodox Püspökség vezetője, Siluan Mănuilă püspök személyesen fogadta a nemzetiségi jogok védelmét ellátó biztoshelyettest. A magyarországi román ortodox egyházat érintő általános kérdésekről és a világjárvány okozta kihívásokról történő egyeztetést követően az ombudsmanhelyettes megtekintette a Szent Miklós püspöki katedrálist és a Román Ortodox Püspökség Múzeumának rendkívül értékes gyűjteményét.

A gyulai munkalátogatást a Florin Trandafir Vasiloni, Románia gyulai főkonzuljával való találkozás zárta. A megbeszélésen a főkonzul részletesen beszélt a román nemzetiséget érintő kérdésekről és kihívásokról, többek között említve a jövő évi népszámlálás releváns elemeit, a román nemzetiségi oktatás jó gyakorlatait és lehetséges fejlődési irányait.

Békés megyei szakmai látogatás második napján Békéscsabán
a nemzetiségi ombudsmanhelyettes és munkatársai a szlovák nemzetiségi közösség vezetőivel és képviselőivel találkoztak.

A helyszíni látogatás keretében a nemzetiségi biztoshelyettes reggel Békéscsaba megyei jogú város polgármesterével, Szarvas Péterrel és főjegyzőjével, dr. Bacsa Vendellel folytatott szakmai megbeszélést, ahol a szlovákok által 1718-ban újraalapított település nemzetiségi örökségéről, a hazai szlovák kulturális életben betöltött kiemelt szerepéről és jövőbeli terveiről is szó esett. Kiemelten foglalkoztak a kulturális rendezvények szervezésével és megvalósításával, ennek finanszírozási lehetőségeivel és a muzeális intézményrendszer nemzetiségi szempontú működésével, illetve megújításával kapcsolatos kérdésekkel. A konstruktív és jó hangulatú találkozón Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Paulik Antal, a szlovák nemzetiségi szószóló is.

A szakmai megbeszélést követően az ombudsmanhelyettes munkatársaival közösen a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumba látogatott el, ahol az iskola intézmény vezetőjével, Pecsenya Edittel és az iskola pedagógusaival beszélgettek a szlovák nemzetiségi oktatás helyzetéről, valamint a békéscsabai szlovák nemzetiségi iskola kiemelt és széles körben elismert szerepéről, a világjárvány okozta működési nehézségekről, a digitális tanrend alkalmazásáról, annak kihívásairól. A szakmai konzultáció keretében a résztvevők kitértek a pedagógus életpályamodell, valamint a köznevelési szerződések megkötésének, finanszírozási kérdéseinek nehézségeire is. A látogatás során lehetőség nyílt részt venni egy gimnáziumi szlovák nyelvű, interaktív népismereti órán is, amely a szlovák nemzetiség tekintetében kialakult mítoszokról, jelképekről, a szlovák nemzetiség tekintetében fontos szerepet játszó személyekről szólt.

Kora délután a Szlovák Kultúra Házában szakmai találkozóra került sor, amelyen részt vett Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke; dr. Horváth Endre alelnök; Paulik Antal, a szlovák nemzetiségi szószóló; dr. Szabó Orsolya kabinetvezető; Kiszely András, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnöke; Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke; Tuska Tünde, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének) igazgatója és Szeljak Bence, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének elnöke is. A jó hangulatú szakmai egyeztetésen a résztvevők megvitatták az intézményfenntartással, finanszírozási környezettel, a szlovák fiatalok megszólításával, a nemzetiségekre vonatkozó általános társadalmi szemléletformálással, a muzeális intézményrendszerrel, és a jövő évi népszámlálással kapcsolatos komplex kihívásokat és az arra adható helyi, illetve általános válaszokat.
Ezt követően a biztoshelyettes protokolláris látogatást tett Emil Kucharnál, a Szlovák Köztársaság békéscsabai főkonzuljánál. A konzultáció során a biztoshelyettes kitért a szlovák közösség vezetőivel és képviselőivel évek óta fennálló kiváló szakmai párbeszédre. A főkonzul kiemelte a szlovák nemzetiségi közösség magyar államot gazdagító jelenlétét és széles körű kulturális befolyását. A megbeszélés érintette a nemzetiségi médiahasználat – különösen a közszolgálati rádió- és televízióadások hozzáférhetőségének – kérdéseit, az oktatási intézmények tevékenységének közösségformáló erejét és kihívásait, valamint a békés megyei szlovák kulturális programok és a jövő évi népszámlálás fokozott jelentőségét.

A biztoshelyettesi munkalátogatás a Szlovák Tájház megtekintésével ért véget, ahol a békéscsabai szlovák közösség kulturális örökségének helyi jellegzetességeit ismerhették meg a vendégek. Kiszely András, a békéscsabai nemzetiségi önkormányzat elnöke beszámolt az idei és a jövő évi terveikről és kulturális programjaikról, amellyel aktivizálni szeretnék a városban élő szlovákságot, különös tekintettel a fiatalokat. Külön is kitért az Áchim L. András és Kvasz András emlékének szentelt, de a város jelenkori közösségét és különösen fiataljait megszólító Náš Ondriš és Šťastie nadol! című projektekre.

Forrás: Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

 
békés m2békés m3békés m4békés m5békés m

...megosztás