Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Roma Ifjúsági Konferencia 2021

November 8-án zajlott a Budapesti Európai Ifjúsági Központ, a Phiren Amenca és a Nemzeti Ifjúsági Tanács együttműködésében megrendezett Roma Ifjúsági Konferencia, amelynek célja a roma fiatalok közéleti részvételének és társadalmi szerepvállalásának erősítése volt. A nemzetiségi ombudsmanhelyettest Török Tamás titkárságvezető egy panelbeszélgetés előadójaként és egy workshop szakmai résztvevőjeként képviselte, munkáját Béres Katalin Enikő nemzetközi főreferens segítette.

A konferencián az előadások és panelbeszélgetések hibrid formában, online és offline zajlottak, a szakmai résztvevők között a roma civil társadalom képviselői, valamint az ifjúságügy területén tevékenykedő nemzetközi és magyarországi intézmények szereplői is jelen voltak. A szakemberek és döntéshozók mellett roma és nem roma fiatalok is nagy számban megjelentek az eseményen, amelyet aktív sajtóérdeklődés kísért.

A résztvevőket elsőként Thorsten Afflerbach, az Európa Tanács Romák és Utazók Titkárságának vezetője, Herfort Marietta, a Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat igazgatója, Molnár Bálint, az Európai Ifjúsági Központ Budapest igazgatóhelyettese és Hegedűs Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke köszöntötték. Nyitóbeszédeikben röviden ismertették azokat a kulcsfontosságú problémákat, eseményeket és stratégiákat, amelyek a roma fiatalokat érintik, valamint üdvözölték a konferencia megszervezését, kiváló platformnak nevezve azt az együttgondolkodáshoz, a tapasztalatok megosztásához és építő diskurzusok folytatásához.

Az első előadás témája a Roma fiatalok helyzete Európában a közösségi, közéleti aktivitás és érdekképviseleti lehetőségeik tükrében című kutatás ismertetése volt. Simona Torotcoi politikatudományi kutató a Roma Youth Voices projekten keresztül mutatta be a Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat, a ternYpe Nemzetközi Roma Ifjúsági Hálózat és partnereik által végzett európai szintű kutatást, amelynek célja az volt, hogy rámutasson azon kihívásokra, szükségletekre és lehetőségekre, amelyekkel a roma fiatalok szembesülnek a polgári és politikai részvételüket illetően. A kutatás során online felméréseket végeztek roma fiatalok körében (290 válaszadó 16 európai országból) és roma fiatalokkal, illetve roma fiatalokért dolgozó civil szervezetekkel. Az eredmények azt mutatják, hogy a roma fiatalok fő és leggyakoribb aggodalmai a rasszizmussal és diszkriminációval, az oktatáshoz és képzéshez való hozzáféréssel, a foglalkoztatással, valamint a közéletben és a társadalmi életben való részvétellel kapcsolatosak. A válaszadók körülbelül 95%-a nyilatkozott úgy, hogy már szembesült romák elleni diszkriminatív szavakkal, viselkedéssel vagy gesztusokkal, sőt, ő maga volt az elszenvedője ezeknek. A kutató további problémaként jelölte meg a roma fiatalok közéletben és politikai életben való részvételének hiányát, amely a mainstream ifjúsági struktúrában kiemelten látványos. Emellett felhívta a figyelmet a fiatalok állami és közintézményekbe vetett bizalmának hiányára is. A kutatás háttéranyaga, valamint további információk ezen a linken érhetők el: https://phirenamenca.eu/roma-youth-participation-in…/.

A következő felszólaló Herfort Marietta volt, aki a Fiatalok szerepvállalását elősegítő normák és keretek: Strukturált párbeszéd folyamata a roma stratégiák szemszögéből címmel beszélt a fiataloknak azon politikákról és stratégiákról, amelyek a közéletben való aktív részvételt segítheti elő a számukra. Ennek keretében bemutatta az Európa Tanács Roma Fiatalok Akciótervét (https://rm.coe.int/mirrors-hun-web/16808cf807) és az Európai Bizottság EU Roma Keretstratégiáját, amelynek egyik kiemelt területe a roma gyerekek minőségi oktatásban való részvételi lehetőségének biztosítása, beleértve a kisgyermekkori nevelést és gondozást is, valamint beszélt az ERGO Network-ról (https://ergonetwork.org) is.

A szakmai előadásokat követően a Roma fiatalok nemzeti és nemzetközi ifjúsági szervezetekben, kezdeményezésekben való reprezentációjáról szólt a beszélgetés, amelynek moderátora a Phiren Amenca képviselője, Atanas Stoyanov volt.

Lavinia Banu, az Európai Bizottság Igazságügyi Főigazgatóság (DG Justice) Megkülönböztetés-mentesség és roma koordináció csoport tagja számos projektet és kezdeményezést mutatott be, amelyek a roma fiatalokat célozzák meg és az őket érintő problémákra fókuszálnak. Ezek mellett ismertette a Roma Youth Voices projekt egyes elemeit, amelyet az DG Justice Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Programja finanszíroz. Részletesen is beszélt az Európai Roma Ifjúsági Projekt Díjról (European Roma Youth Project Award), amelyre a roma fiatalok jelentkezhetnek projektjeikkel. Érdekességként megemlített egy új kezdeményezést, a The European Capital of Inclusion and Diversity Award díjat.
Marek Chomanič, a szlovákiai Nemzeti Roma Kontakt Pont tagja, az országban létező jó gyakorlatokról beszélt: online előadásában bemutatta az aktuális programokat és projekteket és a különböző romákat érintő kezdeményezéseket.

Laboda Georgina, az Európa Tanács Ifjúsági Tanácsadó testületének tagja előadásában szintén a roma fiataloknak kedvező kiemelt kezdeményezéseket, valamint az általa képviselt szervezet munkáját ismertette, akárcsak Paulína Jalakšová, az Európai Ifjúsági Fórumnak a képviselője.
A délutáni órákban vitaindító előadásokra és panelbeszélgetésekre került sor.

Török Tamás, a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Titkárságának a vezetője a Roma fiatalok egyenlősége, hozzáférése, társadalmi befogadása, és részvétele hazánkban az alapvető és állampolgári jogaik tekintetében című panelbeszélgetésen vett részt, Sztojka Attila, roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos és Orsós Anna, az Európai Roma Jogok Központjának munkatársa társaságában. A panelbeszélgetés moderátora Balogh Fruzsina, Civil Kollégium Alapítvány tagja volt. A beszélgetés során a titkárságvezető beszélt az ombudsman és az ombudsmanhelyettes feladat- és hatásköréről, a jogvédelem és az érdekérvényesítés különböző szakterületeiről, valamint a romákat érintő szakpolitika jelenlegi helyzetéről, illetve kihívásairól. A panelbeszélgetés során a résztvevők részletesen is ismertették, milyen romákat érintő problémákkal és kihívásokkal szembesülnek munkájuk során, megemlítve néhány példaértékű esetet a témában, majd konstruktív vitát folytattak az iskolai és területi szegregációról, valamint a gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények jelenkori tendenciáiról.

A Roma fiatalok bevonásának lehetőségei a hazai döntéshozatali érdekaggregációs folyamatokba az ifjúsági, a felzárkózási és roma integrációs stratégiák keretében című panelbeszélgetést Jósa Bálint (Szubjektív Értékek Alapítvány) moderálta, résztvevői Langerné Victor Katalin, Társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Mohay Gergely, az EMMI Fiatalokért Felelős Főosztály vezetője és Ignácz Judit, az UCCU Roma Oktatási Alapítvány képviselője voltak.

A panelbeszélgetéseket öt, párhuzamosan zajló workshop követte különböző témákban:

– Online/offline gyűlöletbeszéd és ellen-narratívák a pozitív és negatív diszkrimináció tükrében;
– Alapvető és állampolgári jogok érvényesülése a roma fiatalok, és közösségeik körében;
– Mesterségem címere? Tanulás/továbbtanulás és munkavállalás trendjei és kihívásai a roma értelmiségivé válás folyamatában;
– Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, módszertanok a strukturált párbeszéd témakörében a roma fiatalokkal való közös munkában;
– Klímaváltozás hatásairól a hátrányos helyzetű közösségekben.
A konferencia lehetőséget teremtett a fiatal résztvevőknek, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, betekintést nyerjenek az őket érintő ifjúsági és roma stratégiákba, valamint feltegyék kérdéseiket, elmondják véleményüket a témáról az érintett döntéshozóknak. A roma ifjúsági szervezetek vezetői, képviselői és önkéntesei, továbbá a roma és/vagy a társadalmi integráció területe iránt érdeklődő roma és nem roma fiatalok és szakemberek konstruktív beszélgetést tudtak folytatni az őket érintő kihívásokról, lehetőségekről és jó gyakorlatokról.

Köszönjük az European Youth Centre Budapest, a Phiren Amenca és a Nemzeti Ifjúsági Tanács / National Youth Council of Hungary meghívását, valamint Joel Djogni segítségét az eseményen való részvétel megszervezésében.

Forrás: Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

 

 

roma konf

 

...megosztás