Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Nemzetiségi napirendi pont az országgyűlés előtt

Az Országgyűlés nemzetiségi napirendi pontként tárgyalta az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló T/17443. számú törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat általános vitájában a bizottság által felkért előadóként, Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló ismertette az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága véleményét.
A törvényjavaslat nemzetiségi napirendi pontként történő tárgyalását indokolja, hogy annak a nemzetiségi önkormányzatok köziratainak védelmére irányuló tartalmai és a nemzetiségi önkormányzati levéltár alapítására vonatkozó rendelkezései vannak. Kissné Köles Erika szószóló asszony felszólalásában alapvetően a nemzetiségi közösségeket és magánszemélyeket legközvetlenebb módon érintő tárgykörökre koncentrált.
A levéltárak a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzet kulturális örökségének részét képező maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából működő intézmények. A demokratikus elvekre épülő állam társadalmi kontrollja szempontjából nélkülözhetetlenek, egyúttal a nemzeti és nemzetiségi identitás leghitelesebb dokumentumainak őrzőhelyei.
A törvénymódosítás révén a közlevéltárak sorába bekerülnek a nemzetiségi önkormányzatok levéltárai is, ezáltal pontosításra kerül a nemzetiségi maradandó értékű magániratok gyűjtésének és megőrzésének törvényi kerete. A törvényjavaslat új elemként rögzíti tehát a nemzetiségi önkormányzati levéltár alapításának feltételeit, továbbá új felhatalmazó rendelkezést állapít meg a kultúráért felelős miniszternek az Országos Idegennyelvű Könyvtár, mint a magyarországi nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását koordináló bázisintézmény jogállásának meghatározására.

 

Kissné Köles Erika

 

...megosztás