Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

ONLINE NYELVTANFOLYAM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS A KISEBBSÉGI SZERVEZETEK TAGJAI SZÁMÁRA – ADMINISZTRATÍV / KÖZIGAZGATÁSI NYELV

Szervező: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata / 1026 Budapest, Júlia u.  9.

Közreműködő: Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ

Referensek:

Szigriszt Adrienn, a Koch Valéria Iskolaközpont tanára

Dr. Ránics László, a braunschwiegi Műszaki Egyetem Germanisztika Intézet tudományos munkatársa

Időtartam: 2021. november 5 – december 11.

Felépítés: 6 egység (10×60 perces óra / gyakorlati egységként), hétvégenként (péntek 15:30 – 20:30; szombat 8:00 – 13:00)

Költségek: 5000,- Ft (regisztrációs díj)

Létszám: 6 – 20 résztvevő

Célcsoport:

·         magyarországi német önkormányzatok tagjai

·         egyesületek vezetői

Továbbképzés módja: online, a Zoom platformon

Továbbképzés nyelve: német

A továbbképzésen való részvétel feltétele: B1/B2 nyelvi szint

Képzési formák és oktatási módszerek/módok:

·         online meetingek és előadások, szimulációs és szerepjátékok, vitaindító előadások, prezentációk, online konzultációk, video elemzések;

·         aktív szóbeli és írásos kommunikáció, folyamatos vizualizáció

Általános célkitűzések:

·         elméleti és módszertani know-how közvetítése szakmai kérdésekben, szervezési és tervezési feladatokban;

·         kommunikációs, szociolingvisztikai és gyakorlati kompetenciák fejlesztése;

·         szövegértési, nyelvhasználati, és kommunikációs kompetenciák fejlesztése szakmai, oktatási és adminisztratív területen;

 

Témák a kurzusban:

·         Szókincs az adminisztratív nyelvben

·         Szóbeli és írásos kommunikáció

·         Bemutató/prezentációs technikák

·         Idő- és önmenedzselés

 

A kurzus leírása:

Az online nyelvtanfolyamot és kommunikációs képzést olyan magyarországi német önkormányzatok és egyesületek vezetői  és  tagjai  számára ajánljuk,  akik  szorosan  együttműködnek  magyar  és  német hatóságokkal,  és  elsősorban  az  önkormányzatuk  kétnyelvű  profiljáért felelnek,  levelezéseket  és tárgyalásokat  bonyolítanak  különböző  intézmények  között német  nyelven,  prezentációval  kísért előadásokat tartanak,  magyar- és  németnyelvű  kulturális  programokat és  rendezvényeket  szerveznek, valamint regionális és országos intézményekkel kapcsolatokat ápolnak.

 

Tematika:

Politikai és közigazgatási struktúrák nemzeti és nemzetközi szinten

1. Társalgás- és tárgyalási nyelv (Gyakorlatvezető: Dr. Ránics László)

2. Idő- és önmenedzselés / kétnyelvűség a gyakorlatban (Gyakorlatvezető: Szigriszt Adrienn)

3. Interkulturális kommunikáció (Gyakorlatvezető: Dr. Ránics László)

4. A nemzetiségi önkormányzatok közigazgatási nyeIvezete írásban és szóban (Gyakorlatvezető: Szigriszt Adrienn)

5. Prezentációs technikák (Gyakorlatvezető: Dr. Ránics László)

6. Nemzetiségek európai kontextusban (Gyakorlatvezető: Szigriszt Adrienn)

 

A kurzus zárása: A résztvevők egy rövid prezentációt tartanak a tanultak alapján.

Jelentkezési lap:  https://umz.hu/jelentkezesi-urlap/

Jelentkezési határidő: 2021. október 27. 16.00

További információk: 06-72/514-071

 

A regisztrációt az érkezésük sorrendjében fogadjuk el. A regisztráció elfogadásáról rövid visszajelzést kap e-mailben!

 

Kötelezettség: A teljes képzés 90% -án való részvétel, ellenkező esetben a résztvevők kötelesek szerződésszegési kötbért fizetni, melynek összege 10.000,- Ft.

 

Az online nyelvtanfolyam és kommunikációs képzést a BMI támogatja.

Forrás: MNOÖ Hírlevél

 

...megosztás