Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

“A véleményüket kérdezzük”

Az MNOÖ közvélemény-kutatása
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kezdeményezésére a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ 2021. szeptemberében egy országos, anonim közvélemény-kutatást indított, melynek célja, hogy átfogó képet kapjunk a magyarországi németség érdekeit képviselő országos önkormányzati munka és a parlamenti képviselet megítéléséről.

Önkormányzatunk a közvéleménykutatás eredményeit és az ezzel párhuzamosan készülő új MNOÖ stratégiában megfogalmazott célokat szeretné a 2022. évi parlamenti választásokra való felkészüléshez segítségül venni, emiatt nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb megkérdezett válaszoljon is a kérdéseinkre, hiszen csak így tudunk valós, reprezentatív képet kialakítani.

A közvélemény-kutatással megbízott partnercég a felmérés első részfeladatát lezárta. A magyar felnőtt lakosság körében egy 1000 fős mintán alapuló közvélemény-kutatást végzett a hazánkban élő német nemzetiséggel kapcsolatos ismeretekről, véleményekről és attitűdökről.

A felmérés második, nagyobb volumenű részfeladata a Magyarországon élő német nemzetiség körében közvélemény-kutatás elkészítése személyes és online adatfelvételi módszerekkel, legalább 1200 fő válaszaival. A felmérés személyes adatfelvételi módszerrel történő megkérdezése szeptember hónapban sikeresen zajlott, az ország több nemzetiségi rendezvényén.

Jelenleg a közvélemény-kutatás online, anonim adatfelvétele zajlik, ehhez kérjük az Önök segítségét. A kérdőívet körülbelül 1000, az adatbázisunkban szereplő email-címre küldtük ki, és mivel az eddigi kitöltési arány egyelőre elmarad a várakozástól, emiatt úgy érezzük, szükséges néhány részletet, lehetséges problémát ilyen formában is tisztáznunk.

Ha Ön kezel német nemzetiségi önkormányzat vagy egyesület, civil szervezet, intézmény által megadott kapcsolattartási e-mail címet, akkor jó eséllyel már megkapta tőlünk az e-mail-t a kitöltéshez szükséges egyedi linkkel. A levelet vagy titkárságvezetőnk, Csordás Krisztina címéről (csordaskrisztina@ldu.hu), vagy ifjúsági referensünk, Radóczy Károly címéről (radoczykaroly@ldu.hu) kaphatta október 6. és 15. között. Amennyiben nem kapta meg, először nézze meg a spam mappában is, mivel körlevélkészítővel készült, ezért lehetséges, hogy bizonyos levelezőrendszerek kiszűrték az e-mailünket. Ha így sem találja, de szeretné kitölteni, kérjük hozzájárulását adva az adatkezeléshez, küldjön egy e-mailt a radoczykaroly@ldu.hu címre a neve, a települése, a szervezete és a tisztsége, valamint e-mail cím megjelölésével, ezután megpróbáljuk ismét kiküldeni azt.

Ezúton felhívjuk a szíves figyelmét, hogy magánszemélyeknek nem küldtünk és küldünk megkeresést, a címzetti kör minden esetben a német nemzetiségi önkormányzat vagy egyesület, civil szervezet, intézmény által korábban megadott kapcsolattartási cím. Arra tekintettel, hogy a közvélemény-kutatás a reprezentatív felmérés módszerével készül, a címzetti kör kiválasztása a módszertan figyelembe vételével történik. A módszertan, valamint a kérdőíveknek a módszertan által behatárolt száma véges, kérjük szíves megértését, ha jelen közvélemény-kutatásban Önt esetlegesen most nem kerestük vagy keressük meg.

Technikai oldal

A link megnyitásával a lekérdezés aktiválódik, így kérnénk, hogy a megnyitás után válaszolják meg a feltett kérdéseket. A közvélemény-kutató cég jelzése alapján a rendszerben vannak megkezdett, de be nem fejezett kérdőívek. Kérjük ellenőrizze a kapott linkre történő belépéssel, hogy valóban befejezett és ezáltal beküldött-e a kitöltés. Ha igen, egy olyan képernyőt lát majd, ami megköszöni a válaszadást. Ha nem, akkor a kérdőív kitöltése vagy a kérdőív folytatása lehetőséget tudja kiválasztani és kitölteni.

A kitöltés időigénye

A kérdéseket igyekeztünk röviden és tömören megfogalmazni, a kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

Anonimitás

A kérdőív nincs személyhez vagy szervezethez kötve, a válaszok egyenesen a közvélemény-kutatást végző partnercéghez érkeznek be anonim módon. Mi rendelkezünk a nevekkel és az e-mail címekkel, de a válaszokat nem látjuk, azokat a közvélemény-kutató cég látja, de nem rendelkezik semmi konkrét azonosításra alkalmas információval, az Ön által a kérdőívben megadott régiós illetőséget leszámítva. A két adathalmaz egymással nem összekapcsolható, ez biztosítja, hogy válaszaik teljes anonimitásban maradnak. Fontos számunkra az Önök bizalma, ezért mindent megtettünk annak érdekében, hogy válaszaik névtelenek maradhassanak.

Határidő

Kérnénk, hogy a kérdőívet legkésőbb 2021. október 20-ig töltsék ki.

Ha az Önök kezelésében áll német nemzetiségi szervezet (német nemzetiségi önkormányzat vagy egyesület, civil szervezet, intézmény) kapcsolattartási e-mail címe, de nem kapták meg az e-mailünket, akkor ezt kérjük legkésőbb október 18-ig felénk a fent megadott e-mail címen jelezni.

A közvélemény-kutatás eredményei 2021. novemberére várhatóak, melyről év végén tájékoztatni fogjuk az MNOÖ közgyűlését és a magyarországi német közösséget.

Támogatásukat ezúton is köszönöm.

Englenderné Hock Ibolya

elnök

MNOÖ hírlevél

...megosztás