Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

TOVÁBBKÉPZÉS ÓVÓNŐK ÉS ALSÓS TANÍTÓK SZÁMÁRA 2021 SZEPTEMBERÉBEN

„GYEREKEK, AKIK KILÓGNAK A SORBÓL“

Közel 30 pedagógus vett részt Dr. Bachmann Ilona, a németországi DIPLOM Főiskola korai és gyermekkori pedagógia szakirány tanárának tarjáni és taksonyi továbbképzésén a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ szervezésében.

A program elején a résztvevők megismerkedtek a vendéglátó óvodákkal. Igényes, gyermekbarát környezetben, a magyarországi németek használati tárgyaival, lelkes kollégákkal és jókedvű gyerekekkel vártak bennünket mindkét helyszínen.

Manapság szinte minden gyermekcsoportban találkozhatunk gyerekekkel, akik nem állnak be a sorba, kitűnnek a többiek közül a magatartásukkal. Viszont a téma nem újkeletű. A történelemben több olyan személyiséget is ismerünk, akik gyermekként „mások”, „nem szabványosak” voltak: Einstein, Roosevelt, da Vinci és Napóleon is írás-, olvasás- vagy számolászavarral, hiperaktivitással vagy figyelemzavarral küzdöttek.

Akkor beszélünk magatartászavaros gyermekről, ha az a viselkedésével magának árt. Előfordul, hogy a többiek elutasítják, így nem használja ki a tanulási lehetőségeket. Azokat a gyermeki magatartásformákat, amelyeket a család vagy a baráti kör még tolerál, az óvodában vagy az iskolában már elutasítanak. Minden gyermeknek jogos elvárásai vannak a társadalommal szemben (felnőttekkel, gyerekekkel), melyeknek teljesülni kellene. Ha ez nem történik meg, a gyermek kitűnik a többiek közül.

Magatartászavarról akkor beszélünk, ha ez a feltűnő, a hasonló korcsoportú és fejlettségi szintű gyermekektől eltérő magatartás legalább fél évig eltart és a gyermek teljes környezetét érinti.

A magatartászavar jelei lehetnek a túlzott mozgékonyság, lobbanékonyság, a figyelem részleges vagy teljes hiánya. Nagyon fontos a környezet és a gyermek érdekében az is, hogy a zavart a lehető leghamarabb észleljük, megfigyeljük és a megfelelő bánásmódot megtaláljuk.

Ezen gyerekek megfelelő fejlesztéséhez Németországban, de Magyarországon is adott a jogi és intézményi háttér, de a sikerhez nélkülözhetetlen a nyílt, szoros és bizalmi együttműködés a szülőkkel.

A közösségek, osztálytársak, pedagógusok, szülők, családok, de maguk a gyermekek is szenvednek, ha nem a megfelelő kezelést kapják.

Büntetéssel nem érünk el eredményt. A gyermek tiltakozik, ami könnyen egy ördögi kört eredményezhet. Dr. Bachmann gyakorlati ötleteket adott a résztvevőknek az egyéni bánásmód kialakításához. Példaként hozta Rudolf Steiner és Maria Montessori munkásságát, akik méltó és szeretetteljes bánásmódra törekedtek, így próbálták a gyermek önértékelését növelni, a személyiségét fejleszteni, a környezethez és a koncentrációhoz való hozzáállását javítani.

Az esetmegbeszéléseken és tapasztalatcserén kívül a résztvevőknek lehetősége nyílt, játékok és feladatok segítségével belekóstolni a nyelvtanuló gyermekek helyzetébe. Konkrét figyelemfejlesztő feladatokat kaptak, különböző segédanyagokat (szókártyát, hangszereket, színeket stb.) használtak, melyeket később a saját foglalkozásaikon is alkalmazhatnak.

Köszönjük a tarjáni és a taksonyi óvoda vendégszeretetét, a kollégák aktív részvételét, és köszönjük Dr. Ilona Bachmann-nak a tanulságos továbbképzést.

Waldmann-né Baudentisztl Éva, Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ

Forrás: MNOÖ Hírlevél

 

unnamed(2) unnamed unnamed(1)

...megosztás