Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Hírlevele

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes kiemelt feladata, hogy figyelemmel kísérje az egyéni és közösségi nemzetiségi jogok, valamint az egyenlő bánásmód elvének gyakorlati érvényesülését, tapasztalatairól pedig rendszeresen tájékoztassa az alapvető jogok biztosát, az érintett intézményeket és a nyilvánosságot.

Negyedévente megjelenő hírlevelében Szalayné Sándor Erzsébet áttekintést ad az adott időszakban hozzá érkező beadványok természetéről és tendenciáiról, a kiadott szakmai dokumentumokról, valamint a főbb hazai és nemzetközi szakmai eseményekről.

A 2021/2. hírlevél témái:

̶ HAZAI TEVÉKENYSÉG – Új közös jelentések és elvi állásfoglalások, Helyszíni vizsgálat Gyöngyöspatán, Statisztikák és kiemelt vizsgálatok, Esetjogi mozaik

̶ NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG – Főbb nemzetközi események és rendezvények, Konferencia a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről Strasbourgban
A hírlevél erre a linkre kattintva letölthető.

Forrás: Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Titkársága

...megosztás