Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

A somorjai Korona Udvar Mayer Éva elmúlt hat évben készült „Lélekterek“ és „Továbbított üzenet“  című sorozatainak válogatását mutatja be.

SOMORJA VÁROS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ: 2021.07.23. I 23.07.2021, 18:00 

KÖSZÖNTŐT MOND: BÁRDOS GÁBOR

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: USZKAY TEKLA (RO/HU)

ZENE: MAYER JÓZSEF

CÍM: SOMORJA, KORONA UDVAR FŐ UTCA 46.

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ: 2021.07.23. – 2021.08.20. 

NYITVA EGYEZTETÉS SZERINT:  TEL. 031 5900 402

MAYER ÉVA (1983, Pozsony) képzőművész Budapesten és Somorján alkot. Tanulmányait 2008-ban fejezte be a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika és vizuális nevelőtanár szakán. 2018-ban doktori fokozatot szerzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában. 2013-ban szakmai munkája elismeréseként Munkácsy-díjjal tüntették ki. 2007-ben külföldi tanulmányúton vett részt Corkban (Írország), 2015-ben pedig a prágai Akademie výtvarných umění-n végzett szakmai kutatómunkát. Rendszeresen szerepel különböző szlovákiai, magyarországi és külföldi szakmai fórumokon. Emellett kultúraszervezőként is tevékenykedik, több kurátori projekt fűződik a nevéhez. A 2011 óta működő DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep ötletgazdája és főszervezője. 2014 óta egyetemi oktató, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem Animáció és Média Design Tanszék főiskolai docense.

 

Munkáiban évek óta foglalkozik az aktuális társadalmi, szociális problémákkal, melyeket személyes életében megtapasztalt élményei hívnak elő. Olyan tabutémákat feszeget, mint a társadalmi-kisebbségi konfliktusok, az előítéletesség, a migráció problematikája, vagy az elmúlás, a gyász, illetve a hittel és vallással kapcsolatos kérdéskörök. Bár műveinek kiindulópontja legtöbb esetben személyes indíttatású, mégis célja, hogy általánosabb érvényűvé formálja a mondanivalót. Törekszik arra, hogy alkotásain keresztül kapcsolatot teremtsen, hogy nyitottságra, elgondolkodásra, együttműködésre, toleranciára serkentse a közönséget egyéni technikai megoldások alkalmazásával. A legfontosabb számára azonban az, hogy munkáival olyan témákra világítson rá, melyekről nem szívesen gondolkodunk vagy beszélünk. Kiállításainak köszönhetően azt tapasztalja, hogy a befogadók is képesek nyíltabban, közlékenyebben kommunikálni a traumatizált témákról. Mayer Évát élénken foglalkoztatja a grafika térbelivé  alakítása, installációi gyakran helyspecifikusak, időnként hanggal és mozgóképpel kiegészítve. Alkotói pályája során több alkalommal állított ki szakrális és deszakralizált terekben, ahol egymást jól kiegészítve működik a köznapiság és a szakralitás.

Mayer Éva Dla

képzőművész

www.mayereva.hu

Budapesti Metropolitan Egyetem, főiskolai docens
00421 907 215 024 (SK), 0036 30 261 6307 (HU)

...megosztás