Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 119.§. (4) bekezdése, valamint a 153.§ (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala gazdasági csoport intézményi referens munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1203 Budapest, Serény utca 1.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásában lévő Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium teljes körű könyvelése integrált ügyviteli program használatával, banki és házipénztári feladatok ellátása (étkezési térítési díjak beszedése), a kincstári bérszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatás, tárgyi eszköz nyilvántartás, analitika vezetése integrált ügyviteli programban, leltározással összefüggő feladatok, pályázatok előkészítése és elszámolása, normatívával kapcsolatos feladatok, pénzügyi iratok iratkezelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:

1. legalább érettségi és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítés
2. költségvetési területen szerzett szakmai gyakorlat
3. felhasználói szintű számítógépes ismeret
4. büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ a magyarországi német közösséghez tartozás
▪ főiskolai, egyetemi szintű pénzügyi-számviteli végzettség
▪ államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
▪ önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:
• német nyelv ismerete
• jártasság integrált pénzügyi szoftverek alkalmazásában
• Microsoft Office program (elsősorban Word, Excel alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
▪ fényképes szakmai önéletrajz
▪ 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
▪ iskolai végzettséget, képzettséget és engedélyt igazoló okiratok másolata
▪ előnyként megjelölt feltételek igazolása
▪ nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 23-tól.

A pályázat benyújtásának határideje: a https://kozigallas.gov.hu-n történő megjelenéstől
számított 15. nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szabó Ildikó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala gazdasági vezetője (elérhetőség: tothneildiko@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151, +36301811706) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy az ldu@ldu.hu e-mailcímre történő megküldésével történik.
Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését:
„intézményi referens”

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
https://kozigallas.gov.hu
www.ldu.hu
• Neue Zeitung hetilap

...megosztás