Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

ÉVFORDULÓ

75 éve hunyt el Hodinka Antal ruszin nemzetiségű történész, egyetemi tanár, az MTA tagja.

1864 január 13-án Ladomérben görögkatolikus papi családban született. Az Ungvári Királyi Katolikus Gimnáziumban érettségizett, majd Ungváron és Budapesten folytatta teológiai tanulmányait. 1888 őszétől az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa. Később Bécsben az Osztrák Történeti Intézetnél ösztöndíjas volt. A budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán doktorátust szerzett 1891-ben szláv filológiából, magyar történelemből és oklevéltanból. Teológiai diplomát is kapott. 1892-től 14 éven át Bécsben levéltárnok, könyvtáros volt. Thallóczy Lajos történész beosztottjaként a bécsi közös osztrák-magyar Pénzügyminisztérium levéltárában dolgozott. Később a Ferenc József császári és királyi hitbizomány magánkönyvtárának egyetlen magyarországi könyvtárosa lett. 1905-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magántanári képesítést nyert a magyar és szláv történeti érintkezések tárgyköréből. A pozsonyi Jogakadémia, 1916-tól az Erzsébet Tudományegyetem professzora volt. Hodinka Antal 1920-ban egyetemével együtt elhagyta Pozsonyt, és átmenetileg Budapesten, majd 1923-tól Pécsett dolgozott. Egy tanév erejéig a bölcsészkar dékánja. 1932-ben az újraélesztett Erzsébet Tudományegyetem rektorának választották.
70 éves korában vonult nyugdíjba és telepedett le Budapesten. Itt folytatta kutató munkáját. A tudományos akadémia funkcióját is betöltő Kárpátaljai Tudományos Társaság első elnöke lett. Az MTA 1910-ben levelező, 23 évvel később rendes tagjává választotta.
Tudományos munkássága 3 nagyobb témakörre osztható: A szláv-magyar kapcsolatok története; Pécs város története; A Kárpátaljai ruszinok egyházi és világi története. Az utóbbi témakörben 13 könyve jelent meg.
A ruszin nemzetiségű professzor úr minden segítséget megadott a kárpátaljai diákoknak, ha kéréssel fordultak hozzá. Szíve egész életében a szülőföldjéért, nemzetéért dobogott.
Hodinka Antal 1946. július 15-én, 82 éves korában hunyt el. Budapesten, a Fiumei úti Sírkertben nyugszik. Születésnapján és halálának évfordulóján a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok megkoszorúzzák emlékművét. 2001-től a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a Hodinka-díj viseli a nevét.

...megosztás