Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Megalakult a Mária Út Európai Hálózatának Szövetsége

ATT00008

Megalakult a Mária Út Erópai Hálózatának Szövetsége

 

2021.03.25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, öt ország kilenc jogi személyiségű szervezete megalakította a Mária Út Európai Hálózatának Szövetségét.

ATT00020

A Mária Út Európai Hálózatának Szövetsége (angol rövidítéssel EUNAM) megalakulásának célja a Mária tisztelet zarándok és búcsús hagyományának nemzetközi szintű megjelenítése, Közép-Európa zarándokútja, a Mária Út egységes képviselete és fejlesztése. Az alapító tagok Ausztria, Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia területén működő civil szervezetek, vállalkozások és egyházi jogi személyek.

A tagok Alapító nyilatkozatukban megfogalmazták: „célunk, hogy az európai kulturális és szellemi örökség, valamint a Mária-tisztelet közvetítésével a népek jobban ismerjék fel egymásban az értéket, az Istent kereső emberek eligazítást kapjanak hitük jobb megismeréséhez és életre váltásához, a közös, alapvető értékek növeljék egymás jobb megismerését és a kölcsönös tiszteletet, és fejlődjön a különféle nemzetiségű személyek, főleg a fiatalok közötti személyes kapcsolat.”

A nemzeti szervezeteket tömörítő EUNAM feladata, hogy közös erővel világi turisztikai programmá alakítsa a Mária Út zarándok eseményeit, európai léptékű egységes rendszerré szervezze az útvonalhálózatot, élénkítse a zarándok-és vallási turizmust.
Az EUNAM megkezdi a hálózat építését, új partnerek bekapcsolódásának szervezését egész Európában. Az EUNAM célja az is, hogy a Mária Út Európai Kulturális Út legyen, s ezzel a spirituális célokon túl a gazdasági, kulturális fenntartható fejlődést, illetve a környezetet nem terhelő tu rizmus erőteljes fejlődését is szolgálja.

Interjú és további részletes információ kérhető dr. Szabó Tamástól
(elnok@mariaut.hu; +36 30 467 6444)

Mária Út Egyesület © Tel: +36 30 4999 074

...megosztás