Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Szakmai találkozó

Szakmai találkozó a hazai szlovák közösség vezetőivel a Nemzetiségek napján

A nemzetiségek képviselőivel való kapcsolattartást és közös munkát a nemzetiségi ombudsmanhelyettes hivatalba lépése óta kiemelt feladatának tekinti. A szlovák közösség vezetőivel évek óta fennálló kiváló szakmai párbeszéd keretében a december 18-i találkozó az együtt gondolkodás újabb állomása és a jövő évi feladatok tervezésének fóruma volt.
A megbeszélésen Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat, egyben az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Paulik Antal, az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója és Dr. Szabó Orsolya kabinetvezető tapasztalataikról és terveiről tájékoztatták az ombudsmanhelyettest és titkárságvezetőjét, Dr. Török Tamást. A résztvevők részletesen egyeztettek az idei év kiemelt eseményeiről, a szakpolitikai változások és finanszírozási környezet szlovák közösségre, illetve az ombudsmanhelyettes munkájára gyakorolt hatásairól és a világjárvány okozta működési nehézségek megoldásairól.
A külső változások hatására a 2020-as év a szlovák nemzetiség számára is kihívásokkal teli időszak volt, a közösség mégis számos komoly eredménnyel büszkélkedhet. Az OSZÖ tulajdonába került és közösségi funkciót kap Pest „elveszett szlovák evangélikus temploma”, amely hosszú évtizedek óta nem szolgálhatta eredeti céljait, sőt, a pesti szlovák evangélikus templom, a város egyik legszebb romantikus épülete még a járókelők számára is láthatatlan. Diescher József munkáját azonban Magyarország és Szlovákia közös erővel, 765 millió forintért visszavásárolta, és az OSZÖ kezébe adta: a szükséges felújítások után a jövőben szlovák-magyar beruházásban színház, múzeum, könyvtár, valamint művészeti és civil csoportok otthonává válhat. Az OSZÖ emellett intézményátvételekkel, felújításokkal és funkcióbővítéssel idén is jelentős lépéseket tett a közösség helyzetének folyamatos javításáért, amelyet az országos önkormányzat közgyűlésének értékelvű és dinamikus működése is elősegített.
A szlovák szószóló – végig szoros együttműködésben az OSZÖ-vel – aktívan közreműködött a nemzetiségi törvény módosításában, a helyi közösségekkel való kapcsolattartásban és a politikai egyeztetések révén is segítette a közösség jövőjének alakítását.
Az évzáró találkozón felmerült egyedi ügyekkel kapcsolatban a nemzetiségi ombudsmanhelyettes intézkedéseket ígért, az egyeztetés-sorozatot pedig a felek 2021 első hónapjaiban folytatják.

szakmai találkozó
...megosztás