Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A nemzetiségek bizottsága munkájáról

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága december 8-i ülésén került sor Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter éves  meghallgatására, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján.
Miniszterelnök-helyettes úr beszámolójában hangsúlyozta, hogy 2010 óta 6,5-szeresére, 21,5 milliárd forintra emelkedett a nemzetiségi támogatások összege. A 2019. évhez viszonyítva is 6,5 milliárd forintos emelkedés tapasztalható e területen.
Tíz évvel ezelőtt a nemzetiségek által fenntartott köznevelési intézmények száma 12 volt, ez most jelenleg 95.
A nemzetiségi pedagógus-ösztöndíjra az idei évben 380 millió forint áll rendelkezésre.
A beszámolási időszak viszonylatában kiemelte, hogy az idei év első felében sor került a nemzetiségi törvény módosítására is. Miniszterelnök-helyettes úr hangsúlyozta, hogy lényeges eleme a változtatásnak, hogy a nemzetiséghez való tartozás alapja a valós nemzetiségi identitás. A magyarországi őshonos nemzetiségek meghatározták azokat a garanciákat, melyek kizárják az etnobiznisz lehetőségét.
Fontos eleme továbbá a módosításnak, hogy a fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a feladatátvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb a nevelési-, tanév kezdetéig ingyenesen – a törvényben foglalt kivétellel – a fenntartó nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kell adni.
Két olyan nemzetiségi tartalmú fejlesztési projektről is szólt, melyek már a magyar Kormány elé is kerültek: a pécsi Lenau-ház, a Magyarországi Németek Kulturális Központjának felújítása és a budapesti szerb iskolafejlesztés.
Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló megköszönte a magyar Kormánynak a szlovén Rába-vidék gazdaságfejlesztési programjának megvalósításához nyújtott támogatását, egyúttal kérte is a segítő odafigyelést a Rába-vidék települési önkormányzatai pályázatainak pozitív elbírálásához a Magyar Falu Programból.

parlament

...megosztás