Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Szószólóink parlamenti munkájából

Szószólóink parlamenti munkájából:

Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, a NEB alelnöke, ismertette az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága véleményét az Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. számú törvényjavaslat általános vitájában.

Az Országgyűlés a november 17-i ülésnapon nemzetiségi napirendként tárgyalta az Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló T/13631. számú törvényjavaslatot.
Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, a NEB alelnöke, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért előadóként ismertette a bizottság véleményét e törvényjavaslat általános vitájában.
Felszólalásában hangsúlyozta, hogy a nemzetiség és a nemzetiséghez való tartozás is olyan, törvény által védett tulajdonság, amely miatt a nemzetiségi közösségek tagjait nem érheti hátrányos megkülönböztetés és semmiféle joghátrány. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz érkező beadványok között nagy számban van valamely nemzetiségi közösséghez tartozó panaszos beadványa.
Kiemelte továbbá, a törvényjavaslat ismeretében nyilvánvalóvá válik, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába történő integrálásával az alapvető jogok biztosának feladatkörei mellett a jogkörei is kibővülnek. A korábbi széleskörű vizsgálati és intézkedési jogosultságai kiegészülnek hatósági jogkörrel is.
Szószóló asszony tájékoztatta a Tisztelt Házat, hogy a nemzetiségi jogvédelem központi szereplőjeként, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és Titkársága a nemzetiségi származáson alapuló diszkriminációs ügyeket az adott jogsérelem komplex összefüggéseit kutatva, a vélt vagy valós jogsértő élethelyzet kiváltó okait feltárva keresi az eredményre vezető megoldásokat és fogalmazza meg minden érintett számára a javaslatait. A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes tevékenysége lényegesen mélyebben és összetettebb módon közelít egy-egy panaszos beadványához, mint az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Az intézményi átszervezés nem eredményezheti azt, hogy a nemzetiségi származáson alapuló diszkriminációs ügyekben párhuzamos vizsgálatok fussanak. A hatósági eljárás vagy ombudsmani típusú eljárás közötti választás nem lehet formális kérdés.
Parlament
...megosztás