Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

November 5. – A romani nyelv nemzetközi napja

Minden évben november 5-én az európai romák a romani nyelv nemzetközi napját ünneplik.
A romani nyelv az indoeurópai nyelvek családjához tartozik, több dialektusból áll, szerte a világon generációról generációra szájhagyomány útján őrizték és adták tovább az utódoknak, így maradt fenn évszázadokon át.
Előfordul, hogy kombináltan beszélik a romani nyelvet a letelepedett ország hivatalos nyelvével, egyes nyelvészek szerint nyelvtanilag és szókincsét tekintve hasonlóságot mutat a hindi nyelvvel. Minden dialektus magánhangzói és mássalhangzói alapvetően szanszkrit eredetűek, amely egy ősi dél-ázsiai nyelv.
A romani nyelvet Európában a romák 40 százaléka, hozzávetőleg 4-6 millió ember beszéli, Európa egyik legnagyobb létszámú nyelvi kisebbségét alkotva. Tagadhatatlan, hogy a romani nyelv az identitás és a közös kulturális örökségnek meghatározó része a különböző európai roma közösségekben.
Európában 1971-ben az első Roma Világkongresszus idején ismerték el hivatalosan a romani nyelvet a roma nép nyelveként. Ez alapozta meg a későbbiekben a területre vonatkozó nemzetközi jogi szabályozásokat, többek között az Európai Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának megalkotását is.
Világviszonylatban az UNESCO 2015-ben egyhangúlag szavazta meg a világnap megtartásáról a Horvátország által beterjesztett javaslatot, amelyhez Magyarország társszerzőként csatlakozott. A döntés felhívta a figyelmet arra, hogy a kultúra megőrzéséhez a nyelv mennyire fontos.
Az Európai Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája a védendő nyelvek között ismeri el és támogatja a romani nyelv európai szintű elismerését, valamint az oktatási rendszeren belüli népszerűsítését, beszédben és írásban, a köz- és a magánéletben való használatát. Hazánkban 2018-ban került sor a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája kötelezettségvállalásainak a romani és beás nyelvekre való kiterjesztésére.
Magyarországon élő romák 3 nagy csoportja ismert: a romani nyelvet beszélők, a beás (óromán) nyelvet beszélők és az un. romungrok, akik magyar nyelvet beszélnek.
A roma értelmiség következetes erőfeszítéseinek eredményeként a romani nyelv ma már több európai ország, így a hazai köznevelés tananyagában is szerepel. A nemzetiségi népismeret és a romani és a beás nemzetiségi nyelvoktatás része a magyar köznevelés rendszerének.
A köznevelési adatok alapján jelenleg 953 fő romani és 493 fő beás nyelvű gyermeket tanítanak 4 óvodában, 17 általános és középiskolában. A köznevelési rendszer minőségi pedagógus-utánpótlásának biztosítása és a hallgatók felsőoktatási tanulmányainak támogatása érdekében a felsőfokú képzésben választható romológia, romológia tanár szak, továbbá romani és beás nyelv és kultúra tanára, valamint roma/beás nyelv és népismeret tantárgy specializáció.
A két nyelv (a romani és a beás) megőrzésére, fejlesztésére és használatának elősegítésére a klasszikus nemzetiségi jogok érvényesülését elősegítő oktatás, kultúra, nyelvi értékek, hagyományok támogatására költségvetési források állnak rendelkezésre.
Ilyen a roma kulturális értékek felkutatásának, megőrzésének és fejlesztésének, a roma nemzetiségi közösség vallási életével, hagyományaival, művészetével kapcsolatos rendezvények, ünnepségek, kiadványok és ezzel kapcsolatos gyermektáborok, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzésének a 2021. évi támogatására meghirdetett Roma nemzetiségi pályázatok, amelyeket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság honlapján található.

 

...megosztás