Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Paulik Antal szlovák parlament szószóló írása

Paulik Antal szlovák parlament szószóló írása a pesti evangélikus szlovákok régi templomáról

Ebben a cikkben áttekintem a pesti evangélikus szlovákok régi temploma körüli történéseket.

Augusztus 17-én a kormány rendeletet fogadott el az épület megvásárlásához szükséges pénz biztosításáról az Országos Szlovák Önkormányzat számára. Ez tényleg áttörést jelentő lépés, ha azt vesszük, mennyi ideig dolgoztak rajta mind kormány-, mind pedig önkormányzati szinten. Valószínűleg érdemes áttekinteni az egész folyamatot, hiszen az olvasók nagy része az első lépésekről talán nem tudott, vagy már elfeledkezett róluk.

A jelenlegi Rákóczi úton lévő templomot az evangélikus szlovákok építették a 19. század második felében. Itt szolgált például Bachát Dániel evangélikus püspök és többek között Mikszáth Kálmán itt házasodott. A második világháború alatt a templom épülete jelentősen megrongálódott, ráadásul az evangélikus hívek száma is csökkent a lakosságcsere következtében. Az épület a magyar evangélikus egyházhoz került, amely aztán a múlt század hatvanas éveiben eladta azt az államnak. A templom ezután évtizedeken át a Közlekedési Múzeum kiállítótermeként működött, majd a gazdasági-politikai rendszer változása után privatizálták.

A templomot körülvevő udvaron ezalatt az idő alatt, ahogy ma is, az első budapesti szlovák iskola épületében folyamatosan működött a szlovák evangélikus gyülekezet imaterme. A gyülekezet élére 2002-ben a fiatal és agilis pap, Szpisák Attila került. Az ő kezdeményezésére és az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) javaslatára merült fel az épületnek a szlovák evangélikus gyülekezet, vagy az OSZÖ kezeibe való visszaszolgáltatása. Az ügy a máig létező Szlovák-Magyar Kisebbségi Vegyesbizottság szintjére került. Nemzetiségünk javaslata az volt, hogy az épületet a két kormány vásárolja meg és újítsa fel, és az újjáépítés után pedig adják át kulturális-vallási központ céljára a szlovák nemzetiség számára. Megoldás végül akkor nem született, és bár az ügy a vegyesbizottság ajánlásai között maradt, több mint tíz évig nem történt semmi. Csak amikor egy hirdetés jelent meg arról, hogy a jelenlegi tulajdonosnak szándékában áll eladni az épületet, vette újra kézbe az ügyet az OSZÖ jelenlegi vezetése. Még három évbe telt, hogy eljussunk oda, hogy egyrészt a vásárlást a magyar kormány finanszírozza és aztán, ahogy az épület közösségünk birtokába kerül, a felújítást a két kormány támogatása fedezze. Ez az (eddig szóbeli) megállapodás, szimbolikus jelentőségű, mivel bizonyítja, hogy Magyarország és a Szlovák Köztársaság kormánya képes az együttműködésre a magyarországi szlovák nemzetiség érdekében, míg természetesen az épület önmagában is a szlovák (evangélikus) közösség hajdani erejét és népességét reprezentálja a történelmi Magyarország fővárosában.

Tehát most, amikor az épület megvásárlására szolgáló keret biztosításáról szóló kormányrendelet a Magyar Közlöny 191/2020-as számában megjelent, a Budapesten szlovákok által szlovákoknak épített épület történelmi eposza a végéhez közeledik. Se rövid, se könnyű menet nem lesz, de reméljük, hogy a pesti evangélikus szlovákok templomának felújított épülete, építőik szándékának megfelelően továbbra is a szlovák közösséget fogja szolgálni, és megfelelő infrastrukturális hátteret tud majd biztosítani Budapest központjában egy új intézmény számára, valamint a már létező kulturális létesítményeink munkájához is.

Anton Paulik

web1

...megosztás