Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Megjelent a REGIO

Megjelent a REGIO 2020. évi 2. száma, a teljes lapszám ITT olvasható.

 A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. Főszerkesztő: Papp Z. Attila

TARTALOMJEGYZÉK

MINERVA

Nemzeti kisebbség – egy gondolati modell születése az Osztrák-Magyar Monarchiában és a nemzetközi jogban

Adorjáni Anna, Bari Bence

Jordáky Lajos politikai karrierjének csúcsán (1944–1945/46)

Antal Róbert-István

Bányai László a Magyar Népi Szövetségben

Kovács Szabolcs

TÁMOGATÁS- ÉS PÁRTPOLITIKA

Magyarország határon túli magyarokat érintő támogatáspolitikájának átalakulása 2010–2018 (2. rész)

Bányai Barna

Csak a változás állandó. A 2020-as parlamenti választások Szlovákiában

Horváth Attila

KRITIKA

„… mintha egy idegennel történne minden” (Tóth Károly Antal – Tóth Ilona: Egy szamizdat az életünkben. Az Ellenpontok. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2017.)

Filep Tamás Gusztáv

Hova, merre Európa? (Öllős László: Európai identitás. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2019.)

Demeter Attila

...megosztás